Página principal0. introducció

Descargar 5.02 Kb.
Ver original pdf

0. introducció

Descargar 5.02 Kb.
Ver original pdf
Página201/272
Fecha de conversión05.10.2018
Tamaño5.02 Kb.
1   ...   197   198   199   200   201   202   203   204   ...   272

Codi Lloc

Denominació del Lloc

Nombre 

de places

Departament

Categoría

Notes

F001

Director

Serveis generals FUEIB

D

F002

Responsable de control de gestió

Serveis generals FUEIB

N2

F003

Responsable de comptabilitat

Serveis generals FUEIB

N2

F004

Responsable de sistemes de gestió

Serveis generals FUEIB

N2

F005

Responsable de manteniment

Serveis generals FUEIB

N2

F006

Responsable de comunicació

1

Serveis generals FUEIB

N2

F008

Responsable TIC

1

Serveis generals FUEIB

N2

Dedicació parcial: 60%

F009

Administratiu comptabilitat

1

Serveis generals FUEIB

N4

F010

Tècnic de Manteniment

2

Serveis generals FUEIB

N4

F101

Cap de departament i Cap d'Administració

Residència UIB

N1

F102

Responsable de Recepció

Residència UIB

N4

F103

Recepcionista

Residència UIB

N6

Horabaixas, caps de setmana i festius

F104

Cambrera de pis

3

Residència UIB

N5

F201

Cap de departament

1

Formació i congresos

N1

F202

Responsable de UIBcongres

1

Formació i congresos

N2

F203

Técnic superior de formació

2

Formació i congresos

N2

F301

Cap de departament

1

Orientació i inserció professional

N1

F302

Técnic superior 

1

Orientació i inserció professional

N2

F303

Administratiu 

1

Orientació i inserció professional

N4

F401

Cap de departament

Campusesport

N1

F402

Director tècnic Escola Natació

1

Campusesport

N2

F403

Coordinador de servei al client

Campusesport

N3

F405

Coordinador  de Recepció

1

Campusesport

N3

F406

Coordinador Esportiu Aerobic

1

Campusesport

N3

F407

Coordinador Esportiu EiC

1

Campusesport

N3

F408

Coordinadora Ac. Aquàtiques

1

Campusesport

N3

F409

Coordinadora Act. per a nins

1

Campusesport

N3

F410

Coordinador Sala Fitness

1

Campusesport

N3

Dedicació parcial: 50%

F411

Coordinador Esc. Futbol

1

Campusesport

N3

Dedicació parcial: 50%

F412

Auxiliar Tècnic de Manteniment

1

Campusesport

N6

F413

Recepcionista

4

Campusesport

N7

Pressupost 2015: 32.180,07€

F414

Monitor Activitats Aquatiques

25

Campusesport

N7

Pressupost 2015: 164.060,34€

F415

Monitors activitats Posa't en Marxa

4

Campusesport

N7

Pressupost 2015: 23.723,23€

F417

Neteja

4

Campusesport

N7

Pressupost 2015: 44.410,64€

F418

Monitors tennis i pàdel

2

Campusesport

N7

Pressupost 2015: 13.252,47€

F419

Socorrista

4

Campusesport

N7

Pressupost 2015: 30.692.10€

F420

Monitors altres activitats

12

Campusesport

N7

Pressupost 2015: 78.094,90€

F501

Cap de departament

1

OTRI i projectes

N1

F502

Responsable de transferéncia

1

OTRI i projectes

N2

F503

Responsable de projectes

1

OTRI i projectes

N2

F504

Técnic superior OTRI

2

OTRI i projectes

N2

Categoria

Descripció categoria

Sou brut anual 2015

D

Direcció

69.445,00 €

N1

Caps de departament

40.000,00 €

N2

Tècnics superiors i responsables d'area

26.500,00 €

N3

Coordinadors d'area

21.000,00 €

N4

Administratius i técnics d'area

19.000,00 €

N5

Auxilars administratiu, auxiliars tècnics

16.030,00 €

N6

Auxiliars i llocs base

12.000,00 €

N7

Personal per torns i horaris especials

Total per grup segons 

consignació presupostaria

La jornada laboral dels treballadors de la FUEIB a temps complet será de 37,5 hores setmanals

Annex II. Catàleg de llocs de treball 2015. FUEIB1   ...   197   198   199   200   201   202   203   204   ...   272Descargar 5.02 Kb.
Ver original pdf