Página principal0. introducció

Descargar 5.02 Kb.
Ver original pdf

0. introducció

Descargar 5.02 Kb.
Ver original pdf
Página205/272
Fecha de conversión05.10.2018
Tamaño5.02 Kb.
1   ...   201   202   203   204   205   206   207   208   ...   272

C) Beneficiaris o usuaris de l'activitat.

Tipus

Nombre

Previst

Persones físiques

3.000

Persones jurídiques

425

Projectes sense quantificar beneficiaris

X

D) Objectius i  indicadors de realització de l'activitat.

Objectiu

Indicador

2013

2014

Prev.2015

Nombre de propostes de col∙laboració 

gestionades

5

5

22

Nombre de projectes presentats

13

12

8

Promoció de la cultura emprenedora a la UIB

Persones participants a les diferents accions 

organitzades 

210

373

200

Foment de la innovació empresarial i la investigació cooperativa

Projectes d’R+D+i detectats.

15

6

10

Activitat 5

A) Identificació.

Denominació de l'activitat 

Formació ‐ UIB Congrés

Tipus d'activitat

Pròpia

Identificació de les activitats per sectors

A0191

Lloc desenvolupament activitat

Descripció detallada  de l'activitat prevista.

B) Recursos humans emprats en l'activitat.

Sa Riera / Residencia UIB

El departament de formació de la FUEIB  és  l’encarregat de gestionar els estudis propis i de formació continuada de la UIB, suport al disseny de propostes, 

acompanyament en el procediment d’aprovació, difusió, gestió administrativa de matriculació, suport a la direcció dels cursos, atenció al professorat ( 

actualment tenim contacte amb més de 900 docents per any acadèmic), reserva dels espais adients per a la docència tant físics com virtuals, gestió de la 

documentació acadèmica de materials i registre de qualificacions i tramitació de titulacions i tot aquell tipus de gestió necessària per tal que el curs sigui 

viable. A més és el servei encarregat de gestionar UIBCongres, oficina que ofereix un servei de suport en la organització de congressos i esdeveniments 

acadèmics i científics. Està destinat a donar suport logístic i organitzatiu als responsables de la organització de congressos, trobades, seminaris i jornades que 

es desenvolupin en el marc de la Universitat.

Quantificació

Participació i incidència en projectes europeus en l’àmbit de les relacions Universitat‐Empresa1   ...   201   202   203   204   205   206   207   208   ...   272Descargar 5.02 Kb.
Ver original pdf