Página principal0. introducció

Descargar 5.02 Kb.
Ver original pdf

0. introducció

Descargar 5.02 Kb.
Ver original pdf
Página207/272
Fecha de conversión05.10.2018
Tamaño5.02 Kb.
1   ...   203   204   205   206   207   208   209   210   ...   272

Despeses per ajudes i altres

                   9.450,00  €                               -    €                               -    €                               -    €                               -    €                     9.450,00  €                               -    €                     9.450,00 € 

a) Ajudes monetàries

                   9.450,00  €                               -    €                               -    €                               -    €                               -    €                     9.450,00  €                               -    €                     9.450,00 € 

b) Ajudes no monetàries

                             -    €                               -    €                               -    €                               -    €                               -    €                               -    €                               -    €                               -    € 

c) Despeses per col·laboracions i órgans de govern

                             -    €                               -    €                               -    €                               -    €                               -    €                               -    €                               -    €                               -    € 

Variació d'existències de productes acabats i en curs de fabricació

                             -    €                               -    €                               -    €                               -    €                               -    €                               -    €                               -    €                               -    € 

Aprovisionaments

                   7.267,02  €                 218.475,60  €                               -    €                               -    €                               -    €                 225.742,62  €                     3.967,78  €                 229.710,40  € 

Despeses de personal

               814.720,50  €                 167.915,77  €                 167.734,72  €                 200.529,68  €                 111.665,84  €              1.462.566,51 €                 355.590,68  €              1.818.157,19 € 

Altres despeses d'explotació

               579.672,25  €                 113.328,49  €              1.625.814,88 €              1.168.645,68 €                   23.599,92  €              3.511.061,22 €                   55.881,90  €              3.566.943,12 € 

Amortització de l'immobilitzat

               179.200,53  €                   33.446,65  €                               -    €                               -    €                               -    €                 212.647,18  €                   50.113,46  €                 262.760,64  € 

Deterioració i resultat per alienació de immobilitzat

                             -    €                               -    €                               -    €                               -    €                               -    €                               -    €                               -    €                               -    € 

Despeses financieres

                   1.072,97  €                        952,34  €                               -    €                               -    €                               -    €                     2.025,31  €                               -    €                     2.025,31 € 

Variacions de valor raonable en instruments financers

                             -    €                               -    €                               -    €                               -    €                               -    €                               -    €                               -    €                               -    € 

Diferències de canvi

                             -    €                               -    €                               -    €                               -    €                               -    €                               -    €                               -    €                               -    € 

Deterioració i resultat per alienacions d'instruments financers

                             -    €                               -    €                               -    €                               -    €                               -    €                               -    €                               -    €                               -    € 

Impost beneficis

                             -    €                               -    €                               -    €                               -    €                               -    €                               -    €                               -    €                               -    € 

Subtotal despeses

            1.591.383,27 €                 534.118,85  €              1.793.549,60 €              1.369.175,36 €                 135.265,76  €              5.423.492,84 €                 465.553,82  €              5.889.046,66 € 

Adquisicions de immobilitzat (excepte Bens Patrimoni Históric)

               106.500,00  €                   21.000,00  €                               -    €                               -    €                   15.000,00  €                 142.500,00  €                   15.000,00  €                 157.500,00  € 

Adquisicions Bens Patrimoni Históric

                             -    €                               -    €                               -    €                               -    €                               -    €                               -    €                               -    €                               -    € 

Cancel·lació deute no comercial

                 21.273,80  €                               -    €                               -    €                               -    €                               -    €                   21.273,80  €                               -    €                   21.273,80 € 

Subtotal inversions

               127.773,80  €                   21.000,00  €                               -    €                               -    €                   15.000,00  €                 163.773,80  €                   15.000,00  €                 178.773,80  € 

TOTAL RECURSOS EMPRATS

            1.719.157,07 €                 555.118,85  €              1.793.549,60 €              1.369.175,36 €                 150.265,76  €              5.587.266,64 €                 480.553,82  €              6.067.820,46 € 

No imputats a les 

activitats

TOTAL

Previsió de recursos econòmics a emprar per l'entitat

Annex IV

DESPESES / INVERSIONS 

Activitat 1 

Campusesport

Activitat 2 Residència 

UIB

Actividad 3          

Formació i 

Congressos

Actividad 4        DOIP

Total activitats

Actividad 4        OTRI 

i Projectes1   ...   203   204   205   206   207   208   209   210   ...   272Descargar 5.02 Kb.
Ver original pdf