Página principal0. introducció

Descargar 5.02 Kb.
Ver original pdf

0. introducció

Descargar 5.02 Kb.
Ver original pdf
Página209/272
Fecha de conversión05.10.2018
Tamaño5.02 Kb.
1   ...   205   206   207   208   209   210   211   212   ...   272

Resum del Pla Actuacions 2015 per centres de servei

Ingressos 2015

Campusesport

Residència

Formació i Congressos

Otri i Projectes

DOIP

Serveis

Generals

TOTAL

Abonaments 

638.417,19 €

638.417,19 €

Arrendament d'Instal.lacions

127.882,39 €

127.882,39 €

Activitats esportives i d'oci

880.117,47 €

880.117,47 €

Venda de Material

16.046,06 €

16.046,06 €

Subvencions de capital

55.735,42 €

55.735,42 €

Ingressos Residencia Curs i Estiu

560.443,22 €

560.443,22 €

Ingressos per congressos organitzats

125.000,00 €

125.000,00 €

Ingressos per cursos organitzats

1.485.000,00 €

1.485.000,00 €

Ingressos art. 83

1.048.332,84 €

1.048.332,84 €

Altres Ingressos

41.273,75 €

40.001,78 €

81.275,53 €

Ingressos gestió

197.050,00 €

401.250,12 €

235.999,92 €

36.496,50 €

870.796,54 €

Total Ingressos 2015

1.759.472,28 €

600.445,00 €

1.807.050,00 €

1.449.582,96 €

235.999,92 €

36.496,50 €

5.889.046,66 €

Despeses 2015

Campusesport

Residència

Formació i Congressos

Otri i Projectes

DOIP

Serveis

Generals

TOTAL

Despeses de personal

814.720,50 €

167.915,77 €

167.734,72 €

200.529,68 €

111.665,84 €

355.590,68 €

1.818.157,19 €

Compres de Material 

7.267,02 €

7.267,02 €

Treballs realitzats per altres emp.

218.475,60 €

3.967,78 €

222.443,38 €

Reparacions i conservació

74.509,96 €

15.512,00 €

0,00 €

1.346,37 €

91.368,33 €

Serveis de professionals independents

10.200,00 €

10.200,00 €

Primes i assegurances

6.802,49 €

1.300,00 €

8.102,49 €

Publicitat i promoció

44.366,13 €

9.999,96 €

4.009,87 €

6.500,04 €

1.999,92 €

4.300,00 €

71.175,92 €

Subministraments

271.475,76 €

59.562,16 €

4.854,50 €

8.199,96 €

5.000,04 €

4.552,01 €

353.644,43 €

Activitats esportives i oci

143.006,40 €

143.006,40 €

Despeses per congressos organitzats

125.000,00 €

125.000,00 €

Despeses de cursos organitzats

1.320.000,00 €

1.320.000,00 €

Despeses contracte art. 83

906.666,24 €

906.666,24 €

Altres Despeses Corrents

39.511,51 €

26.954,37 €

6.377,36 €

4.699,92 €

2.199,96 €

10.483,52 €

90.226,64 €

Aportacións a la UIB

165.000,00 €

141.666,60 €

306.666,60 €

Ajuts individuals

9.450,00 €

9.450,00 €

Despeses gestió

100.912,92 €

14.400,00 €

25.000,00 €

140.312,92 €

Despeses Financeres

1.072,97 €

952,34 €

0,00 €

2.025,31 €

Amortitzacions

179.200,53 €

33.446,65 €

573,15 €

50.113,46 €

263.333,79 €

Total Despeses 2015

1.591.383,27 €

534.118,85 €

1.793.549,60 €

1.369.175,36 €

135.265,76 €

465.553,82 €

5.889.046,66 €

 

Campusesport

Residència

Formació i Congressos

Otri i Projectes

DOIP

Serveis

Generals

TOTAL

Resultat 

168.089,01 €

66.326,15 €

13.500,40 €

80.407,60 €

100.734,16 €

‐429.057,32 €

0,00 €

Cash Flow generat

291.554,12 €

99.772,80 €

14.073,55 €

80.407,60 €

100.734,16 €

‐378.943,86 €

207.598,37 €

Inversions i O.F.

127.773,80 €

21.000,00 €

15.000,00 €

0,00 €

15.000,00 €

15.000,00 €

193.773,80 €1   ...   205   206   207   208   209   210   211   212   ...   272Descargar 5.02 Kb.
Ver original pdf