Página principal



Banquete de Conxo,6-baixo Apartado 1130

Descargar 0.58 Mb.
Ver original pdf

Banquete de Conxo,6-baixo Apartado 1130





Descargar 0.58 Mb.
Ver original pdf
Página7/28
Fecha de conversión05.10.2018
Tamaño0.58 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   ...   28

NOVAS COBGA 

                                                                  

 

                    

   7/2M12

 

            

Consellería de Sanidade 

 

Orde  do  27  de  abril  de  2012.  Convocatoria  aberta  de  propostas  de  solucións  innovadoras  para  os 

proxectos  de 

innovación sanitaria Innova Saúde e Hospital 2050

 cofinanciados con fondos Feder (Fondo Tecnolóxico).  O peche da 

convocatoria para os correspondentes subproxectos producirase, unha vez que se acade o grao de definición necesario (

DOG 

nº 82, do 30/IV/12

).  

 

Consellería de Traballo e Benestar 

 

Orde  do  15  de  xuño  de  2012  pola  que  se  regulan  as  bases  que  rexerán  as  subvencións  dirixidas  a  entidades  de  acción 

voluntaria e a concellos e mancomunidades de municipios enmarcadas no programa 

Servizo de Voluntariado Xuvenil

 e se 

procede á súa convocatoria para o ano 2012. Prazo: 1 mes (

DOG nº 121, do 26/VI/12

). 

 

 

Orde  do  5  de  xuño  de 2012  pola  que  se  establecen  as  bases  reguladoras  e  a convocatoria  pública  para  a  concesión  de 

subvencións para a posta en práctica en Galicia de 

programas integrados para o emprego

 durante os anos 2012 e 2013. 

Prazo: 1 mes (

DOG nº 109, do 8/VI/12

).  

 

Orde do 11 de maio de 2012 pola que se establecen as bases reguladoras para a concesión, en réxime de concorrencia 

competitiva, de 

axudas a pemes en materia de traballo en igualdade das mulleres

 de Galicia, cofinanciadas parcialmente 

polo Fondo Social Europeo, e se convocan para o exercicio 2012. Prazo: 1 mes (

DOG nº 103, do 31/V/12

).  

 Orde do 4 de maio de 2012 pola que se establecen as bases reguladoras que rexen as 

axudas para facilitar a obtención 

do  permiso  de  condución  clase  B 

e  favorecer  a  seguridade  viaria  dos  mozos  e  mozas  galegos,  e  se  procede  á  súa 

convocatoria. Requisitos (entre outros): Mozos/as entre 18 e 30 anos de idade, en situación de desemprego, cunha antigüidade 

mínima de seis meses, no momento de presentar a solicitude. Prazo: 1/IX/12 (

DOG nº 91, do 14/V/12

).   

 

Orde do 2 de marzo de 2012. Convocatoria do programa de 

incentivos ás empresas cualificadas como iniciativas de 

emprego de base tecnolóxica

 (IEBT), cofinanciado polo Fondo Social Europeo, e se procede á súa convocatoria para o ano 

2012. As empresas cualificadas como IEBT poderán solicitar as seguintes modalidades de axudas: a) Subvención á creación 

directa de emprego estable.  b) Subvención para a contratación de persoal técnico de alta cualificación. c) Apoio á función 

xerencial. d) Subvención financeira. e) Axuda para o inicio e posta en marcha da actividade. Prazo: 30/IX/12 (

DOG nº 51, do 

13/III/12

).   

 

Orde do 15 de marzo de 2012. Convocatoria do 

Programa das iniciativas emprendedoras e de emprego (I+E+E)

cofinanciado polo Fondo Social Europeo, e se procede á súa convocatoria para o ano 2012. Tipos de axuda: a) Subvención á 

xeración de emprego estable. b) Subvención financeira. c) Subvención para asistencia técnica. d) Subvención para o inicio da 

actividade. e) Subvención para a conciliación da vida persoal, laboral e familiar das persoas promotoras. Prazo xeral: 30/IX/12 

(

DOG nº 61, do 28/III/12

).  

 

Deputación de Pontevedra 

 

Convocatoria  dunha 

bolsa  de  licenciado  ou  graduado  con  destino  á  Finca  Mouriscade

.  Requisitos:    Estar  en 

posesión do título de licenciado ou grao en Bioloxía; Non ter cumpridos os 35 anos. Prazo: 10 días naturais, contados a partir 

do seguinte ó da publicación desta convocatoria no Boletín Oficial da Provincia de Pontevedra (BOP do 26/06/12) Bases 

http://www.depontevedra.es/?1,27992

 Formulario de solicitude 

http://pdf.depontevedra.es/ga/121/TKTXtIUywh.pdf

  

 

Concello de Lugo 

 

Bases  para  a  concesión  de 

subvencións  a  asociacións  e  persoas  xurídico-privadas  sen  ánimo  de  lucro

  para  o 

desenvolvemento de programas e actividades de interese xeral e sectorial e para mantemento de equipamentos para o exercicio 

2012. 

Prazo: 

mes 

(

DOG 

nº 

106, 

do 

5/VI/12

). 

Info: 

http://www.deputacionlugo.org/portal_localweb_ag/RecursosWeb/DOCUMENTOS/1/0_6613_1.pdf

  

 

Axencia Galega de Desenvolvemento Rural 

 

Resolución  do  11  de  maio  de  2012  pola  que  convocan  para  o  período  2012-2013  as 

subvencións  aos  proxectos 

dinamizadores das áreas rurais de Galicia

, cofinanciadas co Fondo Europeo Agrícola de Desenvolvemento Rural (Feader) 

no marco do PDR de Galicia 2007-2013. 31300. Medidas: Fomento de actividades turísticas; 32110. Servizos básicos para a 

economía  e  a  poboación  rural;  32322.  Conservación  e  mellora  do  patrimonio  natural;  32330.  Conservación  e  mellora  do 

patrimonio cultural. Prazo: 45 días naturais  (

DOG nº 106, do 5/VI/12

). 

 

 

Instituto Galego de Promoción Económica  

 

Resolución do 11 de xuño de 2012 pola que se lle dá publicidade ao acordo do Consello de Dirección do Instituto Galego 

de  Promoción  Económica  (Igape),  que  aproba  as  bases  reguladoras  das  axudas  do  Igape  aos  proxectos  de  creación  de 

pequenas e medianas empresas ou de realización de investimentos en pequenas e medianas empresas novas promovidas por 

novos  emprendedores

,  cofinanciadas  polo  Fondo  Europeo  de  Desenvolvemento  Rexional,  no  marco  do  Programa 

operativo  Feder  Galicia  2007-2013,  e  se  procede  á  súa  convocatoria  en  réxime  de  concorrencia  non  competitiva.  Prazo: 

15/XI/12 (

DOG nº 115, do 18/VI/12

).  

voltar 



1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   ...   28

Similar:

Banquete de Conxo,6-baixo Apartado 1130 iconEjercicio 1
Apartado (página 48 y siguientes) de la nueva edición “Aprenda Visual Basic como si estuviera en Primero”. Aquí se recuerdan algunos...
Banquete de Conxo,6-baixo Apartado 1130 iconNombre del Procedimiento
Si el aparece en el encabezamiento del apartado, significa que todos los datos de ese apartado son obligatorios
Banquete de Conxo,6-baixo Apartado 1130 iconGalicreques 05 Festival Internacional de Títeres
Rúa Loureiro, nº 5, baixo D. 15894 Os Tilos-Teo (a coruña) · Tlfnos.: 981 80 12 37 / 667 77 11 47
Banquete de Conxo,6-baixo Apartado 1130 iconApartadó arauca barrancabermeja bogotá bucaramanga cali cartago espinal envigado ibagué medellín montería neiva pasto pereira popayán quibdó santa marta villavicencio
Apartadó arauca barrancabermeja bogotá bucaramanga cali cartago espinal envigado
Banquete de Conxo,6-baixo Apartado 1130 icon* Apartado A

Banquete de Conxo,6-baixo Apartado 1130 iconAyuda estatal — España — Ayuda estatal sa. 34998 (2013/C) (ex 2012/N) — lip — Ayuda para Ford España — Invitación a presentar observaciones en aplicación del artículo 108, apartado 2
Invitación a presentar observaciones en aplicación del artículo 108, apartado 2, del Tratado de
Banquete de Conxo,6-baixo Apartado 1130 iconAnexo I lista de regiones o Estados que han finalizado las negociaciones con arreglo al artículo 2, apartado 2
Lista de regiones o Estados que han finalizado las negociaciones con arreglo al artículo 2, apartado 2
Banquete de Conxo,6-baixo Apartado 1130 iconFormulario ps 86
Certifica que el alumno, registrado en el apartado "Datos del Titular", se encuentra
Banquete de Conxo,6-baixo Apartado 1130 iconConsejería de economía y hacienda
El apartado del artículo de la Ley 18/2001, de 14 de diciembre, de Tasas y Precios Públicos


Descargar 0.58 Mb.
Ver original pdf