Página principalConselleria d’Agricultura, Medi Ambient, Canvi Climàtic I Desenvolupament Rural Conselleria de Agricultura, Medio Ambiente, Cambio Climático y Desarrollo Rural

Descargar 9.64 Kb.
Ver original pdf

Conselleria d’Agricultura, Medi Ambient, Canvi Climàtic I Desenvolupament Rural Conselleria de Agricultura, Medio Ambiente, Cambio Climático y Desarrollo Rural

Descargar 9.64 Kb.
Ver original pdf
Página116/223
Fecha de conversión05.10.2018
Tamaño9.64 Kb.
1   ...   112   113   114   115   116   117   118   119   ...   223

DIRECCIÓ GENERAL D'INCLUSIÓ SOCIAL

DIRECCIÓN GENERAL DE INCLUSIÓN SOCIAL 

DIN - A4

CHAP - IAC

03/06/16

(1/2) EXEMPLAR PER A L'ADMINISTRACIÓ / 

EJEMPLAR PARA LA ADMINISTRACIÓN

SOL·LICITUD D'AJUDA PER A LA REALITZACIÓ DE PROJECTES DIRIGITS A LA 

INTEGRACIÓ DE PERSONES IMMIGRANTS. FITXA TÈCNICA 

SOLICITUD DE AYUDA PARA LA REALIZACIÓN DE PROYECTOS DIRIGIDOS A 

LA INTEGRACIÓN DE PERSONAS INMIGRANTES. FICHA TÉCNICA

ANNEX II 

FULL 1 

ANEXO II 

HOJA 1

A

DADES DE L'ENTITAT SOL·LICITANT 

DATOS DE LA ENTIDAD SOLICITANTE

DENOMINACIÓ DE L'ENTITAT / DENOMINACIÓN DE LA ENTIDAD

CIF

LOCALITAT / LOCALIDAD

PROVÍNCIA / PROVINCIA

TELÈFON / TELÉFONO

CORREU ELECTRÒNIC / CORREO ELECTRÓNICO

NÚM. EXPEDIENT / NÚMERO EXPEDIENTE

NOM / NOMBRE

DNI/NIE

COGNOMS / APELLIDOS

TELÈFON / TELÉFONO

PROVÍNCIA / PROVINCIA

LOCALITAT / LOCALIDAD

CP

DOMICILI (CARRER/PLAÇA, NÚMERO I PORTA) 

DOMICILIO (CALLE/PLAZA, NÚMERO Y PUERTA)

CORREU ELECTRÒNIC / CORREO ELECTRÓNICO

DADES D'IDENTIFICACIÓ DE LA PERSONA RESPONSABLE DE L'EXECUCIÓ DEL PROJECTE 

DATOS DE IDENTIFICACIÓN DE LA PERSONA RESPONSABLE DE LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO

B

FAX

Cal omplir una fitxa tècnica per cada projecte per al qual se sol·licite subvenció 

Cumplimentar una ficha técnica por cada uno de los proyectos para los que se solicita subvención

DADES DEL PROJECTE PRESENTAT / DATOS DEL PROYECTO PRESENTADO

C

PROGRAMA

A.1

A.2

A.3

A.4

DENOMINACIÓ DEL PROJECTE / DENOMINACIÓN DEL PROYECTO

PRESENTACIÓ DE L'ENTITAT SOL·LICITANT / PRESENTACIÓN DE LA ENTIDAD SOLICITANTE

D

1.- IMPLANTACIÓ A LA COMUNITAT VALENCIANA (NÚM DE PROVÍNCIES EN LES QUALS PRESTA ELS SEUS SERVEIS I CENTRES DELS QUALS DISPOSA ) 

IMPLANTACIÓN EN LA COMUNITAT VALENCIANA (Nª DE PROVINCIAS EN LAS QUE PRESTA SUS SERVICIOS Y CENTROS DE LOS QUE DISPONE)

2.- NRE. DE SOCIS O PERSONES ADSCRITES / Nº DE SOCIOS O PERSONAS ADSCRITAS

3.- FORMA D'ACCÉS AL RECURS / FORMA DE ACCESO AL RECURSO

4.- GRAU D'ESPECIALITZACIÓ DE L'ENTITAT EN L'ATENCIÓ AL COL·LECTIU D'IMMIGRANTS 

    GRADO DE ESPECIALIZACIÓN DE LA ENTIDAD EN LA ATENCIÓN AL COLECTIVO DE INMIGRANTES

5.- PROMOCIÓ DE LA PARTICIPACIÓ SOCIAL I PARTICIPACIÓ DEL VOLUNTARIAT EN EL DESENVOLUPAMENT DELS PROGRAMES 

     PROMOCIÓN DE LA PARTICIPACIÓN SOCIAL Y PARTICIPACIÓN DEL VOLUNTARIADO EN EL DESARROLLO DE LOS PROGRAMAS

6.- EXPERIÈNCIA DE L'ENTITAT EN LA REALITZACIÓ DELS PROGRAMES SOL·LICITATS (INDIQUE ANYS D'EXPERIÈNCIA) 

     EXPERIENCIA DE LA ENTIDAD EN LA REALIZACIÓN DE LOS PROGRAMAS SOLICITADOS (INDICAR AÑOS DE EXPERIENCIA)

IA

-22169

-01

-E

Num. 7829 / 15.07.2016

200291   ...   112   113   114   115   116   117   118   119   ...   223

Similar:

Conselleria d’Agricultura, Medi Ambient, Canvi Climàtic I Desenvolupament Rural Conselleria de Agricultura, Medio Ambiente, Cambio Climático y Desarrollo Rural iconDel sector agricultura y desarrollo rural
Contiene el diagnostico sectorial de Gobierno En Línea correspondiente al sector de Agricultura y Desarrollo Rural
Conselleria d’Agricultura, Medi Ambient, Canvi Climàtic I Desenvolupament Rural Conselleria de Agricultura, Medio Ambiente, Cambio Climático y Desarrollo Rural iconMinisterio de agricultura y desarrollo rural
Por medio de la cual se establecen las condiciones de aplicación del instrumento de microcrédito para la Agricultura Familiar
Conselleria d’Agricultura, Medi Ambient, Canvi Climàtic I Desenvolupament Rural Conselleria de Agricultura, Medio Ambiente, Cambio Climático y Desarrollo Rural iconDe agricultura, pesca alimentación y medio ambiente secretaría general de agricultura
Fondo de Ayuda Europea para las Personas Más Desfavorecidas (fead), debe conocer
Conselleria d’Agricultura, Medi Ambient, Canvi Climàtic I Desenvolupament Rural Conselleria de Agricultura, Medio Ambiente, Cambio Climático y Desarrollo Rural iconHoja en Blanco Vertical con logotipo
El Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente (magrama)/Secretaría General de Agricultura y Alimentación/Dirección
Conselleria d’Agricultura, Medi Ambient, Canvi Climàtic I Desenvolupament Rural Conselleria de Agricultura, Medio Ambiente, Cambio Climático y Desarrollo Rural iconConselleria de Governació Conselleria de Gobernación
...
Conselleria d’Agricultura, Medi Ambient, Canvi Climàtic I Desenvolupament Rural Conselleria de Agricultura, Medio Ambiente, Cambio Climático y Desarrollo Rural iconAbogado general dirección de normatividad y consulta
Acuerdo por el que se dan a conocer las reglas de operacion de los programas de la secretaria de agricultura, ganaderia, desarrollo...
Conselleria d’Agricultura, Medi Ambient, Canvi Climàtic I Desenvolupament Rural Conselleria de Agricultura, Medio Ambiente, Cambio Climático y Desarrollo Rural iconConselleria de Benestar Social Consellería de Bienestar Social
Article Objecte Títol I. De la Xarxa d’Informació Juvenil de la Comunitat Valenci
Conselleria d’Agricultura, Medi Ambient, Canvi Climàtic I Desenvolupament Rural Conselleria de Agricultura, Medio Ambiente, Cambio Climático y Desarrollo Rural icon1 departamento de agricultura de los estados unidos desarrollo rural
Esta guía de orientación del solicitante resume la información que los solicitantes deben saber después de
Conselleria d’Agricultura, Medi Ambient, Canvi Climàtic I Desenvolupament Rural Conselleria de Agricultura, Medio Ambiente, Cambio Climático y Desarrollo Rural iconConselleria d’Educació Conselleria de EducaciónDescargar 9.64 Kb.
Ver original pdf