Página principalConselleria d’Agricultura, Medi Ambient, Canvi Climàtic I Desenvolupament Rural Conselleria de Agricultura, Medio Ambiente, Cambio Climático y Desarrollo Rural

Descargar 9.64 Kb.
Ver original pdf

Conselleria d’Agricultura, Medi Ambient, Canvi Climàtic I Desenvolupament Rural Conselleria de Agricultura, Medio Ambiente, Cambio Climático y Desarrollo Rural

Descargar 9.64 Kb.
Ver original pdf
Página141/223
Fecha de conversión05.10.2018
Tamaño9.64 Kb.
1   ...   137   138   139   140   141   142   143   144   ...   223

CE

C

-S

DG

IT

E

D

IN

 -

 A

4

ANNEX II / ANEXO II

MEMÒRIA TIPUS

MEMORIA TIPO

  La memòria sobre viabilitat i idoneïtat del servici plantejat queda manifestada d’acord amb el raonament següent:

  La memoria sobre viabilidad e idoneidad del servicio planteado queda manifestada de acuerdo con el siguiente razonamiento:

Distància entre la població o poblacions d’origen i de la ruta i el centre universitari (adjunte plànol descriptiu de la ruta ajustada

als mapes núm. 37, 38, 43, 44, 50, 51, 56 

i 57 de la 49a edició del mapa oficial de carreteres editat pel Ministeri de Foment).

Distancia entre la población o poblaciones de origen y de la ruta y el centro universitario (adjuntar plano descriptivo de la ruta

ajustada a los mapas núm. 37, 38, 43, 44, 50, 51, 56 y 57 de la 49ª edición del mapa oficial de carreteras editado por el

Ministerio de Fomento).

Descripció dels servicis de transport universitari.

Descripción de los servicios de transporte universitario.

Justificació de la racionalització i optimització del sistema o sistemes de transport que hi ha.

Justificación de la racionalización y optimización del sistema o sistemas de transporte existentes.

L’àmbit geogràfic que afectarà la posada en marxa del servici.

El ámbito geográfico que afectará la puesta en marcha del servicio.

Nombre d’estudiants previstos als quals es presta el servici.

Número de estudiantes previstos a los que se presta el servicio.

Cost del servici per alumne.

Coste del servicio por alumno.

Cost real del servici.

Coste real del servicio.

Prestació del servici en anteriors convocatòries.

Prestación del servicio en anteriores convocatorias.

Consideracions sobre la qualitat del servici.

Consideraciones sobre la calidad del servicio.

Unes altres que es consideren oportunes.

Otras que se estimen oportunas.

,

d

de

La persona sol·licitant (firma i segell) / La persona solicitante (firma y sello)

Firma:

DIRECCIÓ GENERAL D'UNIVERSITAT, INVESTIGACIÓ I CIÈNCIA

DIRECCIÓN GENERAL DE UNIVERSIDAD, INVESTIGACIÓN Y CIENCIA

07/01/16

M

P

031307

(1/2) EXEMPLAR PER A LA CONSELLERIA D'EDUCACIÓ, INVESTIGACIÓ, C

ULTURA I ESPORT /

 EJEMPLAR PARA LA CONSELLERIA DE EDUCACIÓN, INVESTIGACIÓN, CULT

URA Y DEPORTE

IA

 -

 1

8220 

 01 

E

Num. 7829 / 15.07.2016

200551   ...   137   138   139   140   141   142   143   144   ...   223

Similar:

Conselleria d’Agricultura, Medi Ambient, Canvi Climàtic I Desenvolupament Rural Conselleria de Agricultura, Medio Ambiente, Cambio Climático y Desarrollo Rural iconDel sector agricultura y desarrollo rural
Contiene el diagnostico sectorial de Gobierno En Línea correspondiente al sector de Agricultura y Desarrollo Rural
Conselleria d’Agricultura, Medi Ambient, Canvi Climàtic I Desenvolupament Rural Conselleria de Agricultura, Medio Ambiente, Cambio Climático y Desarrollo Rural iconMinisterio de agricultura y desarrollo rural
Por medio de la cual se establecen las condiciones de aplicación del instrumento de microcrédito para la Agricultura Familiar
Conselleria d’Agricultura, Medi Ambient, Canvi Climàtic I Desenvolupament Rural Conselleria de Agricultura, Medio Ambiente, Cambio Climático y Desarrollo Rural iconDe agricultura, pesca alimentación y medio ambiente secretaría general de agricultura
Fondo de Ayuda Europea para las Personas Más Desfavorecidas (fead), debe conocer
Conselleria d’Agricultura, Medi Ambient, Canvi Climàtic I Desenvolupament Rural Conselleria de Agricultura, Medio Ambiente, Cambio Climático y Desarrollo Rural iconHoja en Blanco Vertical con logotipo
El Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente (magrama)/Secretaría General de Agricultura y Alimentación/Dirección
Conselleria d’Agricultura, Medi Ambient, Canvi Climàtic I Desenvolupament Rural Conselleria de Agricultura, Medio Ambiente, Cambio Climático y Desarrollo Rural iconConselleria de Governació Conselleria de Gobernación
...
Conselleria d’Agricultura, Medi Ambient, Canvi Climàtic I Desenvolupament Rural Conselleria de Agricultura, Medio Ambiente, Cambio Climático y Desarrollo Rural iconAbogado general dirección de normatividad y consulta
Acuerdo por el que se dan a conocer las reglas de operacion de los programas de la secretaria de agricultura, ganaderia, desarrollo...
Conselleria d’Agricultura, Medi Ambient, Canvi Climàtic I Desenvolupament Rural Conselleria de Agricultura, Medio Ambiente, Cambio Climático y Desarrollo Rural iconConselleria de Benestar Social Consellería de Bienestar Social
Article Objecte Títol I. De la Xarxa d’Informació Juvenil de la Comunitat Valenci
Conselleria d’Agricultura, Medi Ambient, Canvi Climàtic I Desenvolupament Rural Conselleria de Agricultura, Medio Ambiente, Cambio Climático y Desarrollo Rural icon1 departamento de agricultura de los estados unidos desarrollo rural
Esta guía de orientación del solicitante resume la información que los solicitantes deben saber después de
Conselleria d’Agricultura, Medi Ambient, Canvi Climàtic I Desenvolupament Rural Conselleria de Agricultura, Medio Ambiente, Cambio Climático y Desarrollo Rural iconConselleria d’Educació Conselleria de EducaciónDescargar 9.64 Kb.
Ver original pdf