Página principalConselleria d’Agricultura, Medi Ambient, Canvi Climàtic I Desenvolupament Rural Conselleria de Agricultura, Medio Ambiente, Cambio Climático y Desarrollo Rural

Descargar 9.64 Kb.
Ver original pdf

Conselleria d’Agricultura, Medi Ambient, Canvi Climàtic I Desenvolupament Rural Conselleria de Agricultura, Medio Ambiente, Cambio Climático y Desarrollo Rural

Descargar 9.64 Kb.
Ver original pdf
Página213/223
Fecha de conversión05.10.2018
Tamaño9.64 Kb.
1   ...   209   210   211   212   213   214   215   216   ...   223

Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana

Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana

Formalització del contracte  número 16/018. Manteni-

ment Enterprise Support de llicències de productes SAP. 

[2016/4995]

Formalización del contrato número 16/006. Manteni-

miento Enterprise Support de licencias de productos SAP. 

[2016/4995]

1. Entitat adjudicadora

a) Organisme: Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana. Partida de 

Xirivelleta, s/n, 46014 València. Telèfon 961 924 000. Fax 961 924 143.

b) Dependència que tramita l’expedient: Unitat d’Adquisicions.

c) Número d’expedient: 16/006.

2. Objecte del contracte

a) Tipus de contracte: serveis.

b) Descripció de l’objecte: manteniment Enterprise Support de lli-

cències de productes SAP.

c) Lots: no.

d) CPV: 50324100-3.

3. Tramitació, procediment i forma d’adjudicació

a) Tramitació: ordinària.

b) Procediment: obert.

c) Forma: oferta econòmicament més avantatjosa.

4. Pressupost base de licitació

Importe total: 174.012,55 € (IVA exclòs).

5. Formalització del contracte

a) Data d’adjudicació: 2 de maig de 2016.

b) Data del contracte: 3 de juny de 2016.

c) Contractista: Seidor, SA.

d) Nacionalitat: espanyola.

e) Importe: 139.210,04 € (IVA exclòs).

f) Termini d’execució: un any.

València, 28 de juny de 2016.– El director gerent: Ángel García de 

la Bandera.

1. Entidad adjudicadora

a) Organismo: Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana. Partida de 

Xirivelleta, s/n, 46014 Valencia. Teléfono 961 924 000. Fax 961 924 

143

b) Dependencia que tramita el expediente: Unidad de Adquisiciones.

c) Número de expediente: 16/006.

2. Objeto del contrato

a) Tipo de contrato: servicios.

b) Descripción del objeto: mantenimiento Enterprise Support de 

licencias de productos SAP.

c) Lotes: no.

d) CPV: 50324100-3.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación

a) Tramitación: ordinaria.

b) Procedimiento: abierto.

c) Forma: oferta económicamente más ventajosa.

4. Presupuesto base de licitación

Importe total: 174.012,55 € (IVA excluido).

5. Formalización del contrato

a) Fecha de adjudicación: 2 de mayo de 2016.

b) Fecha del contrato: 3 de junio de 2016.

c) Contratista: Seidor, SA.

d) Nacionalidad: española.

e) Importe: 139.210,04 € (IVA excluido).

f) Plazo de ejecución: un año.

Valencia, 28 de junio de 2016.– El director gerente: Ángel García 

de la Bandera.

Num. 7829 / 15.07.2016

201301   ...   209   210   211   212   213   214   215   216   ...   223

Similar:

Conselleria d’Agricultura, Medi Ambient, Canvi Climàtic I Desenvolupament Rural Conselleria de Agricultura, Medio Ambiente, Cambio Climático y Desarrollo Rural iconDel sector agricultura y desarrollo rural
Contiene el diagnostico sectorial de Gobierno En Línea correspondiente al sector de Agricultura y Desarrollo Rural
Conselleria d’Agricultura, Medi Ambient, Canvi Climàtic I Desenvolupament Rural Conselleria de Agricultura, Medio Ambiente, Cambio Climático y Desarrollo Rural iconMinisterio de agricultura y desarrollo rural
Por medio de la cual se establecen las condiciones de aplicación del instrumento de microcrédito para la Agricultura Familiar
Conselleria d’Agricultura, Medi Ambient, Canvi Climàtic I Desenvolupament Rural Conselleria de Agricultura, Medio Ambiente, Cambio Climático y Desarrollo Rural iconDe agricultura, pesca alimentación y medio ambiente secretaría general de agricultura
Fondo de Ayuda Europea para las Personas Más Desfavorecidas (fead), debe conocer
Conselleria d’Agricultura, Medi Ambient, Canvi Climàtic I Desenvolupament Rural Conselleria de Agricultura, Medio Ambiente, Cambio Climático y Desarrollo Rural iconHoja en Blanco Vertical con logotipo
El Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente (magrama)/Secretaría General de Agricultura y Alimentación/Dirección
Conselleria d’Agricultura, Medi Ambient, Canvi Climàtic I Desenvolupament Rural Conselleria de Agricultura, Medio Ambiente, Cambio Climático y Desarrollo Rural iconConselleria de Governació Conselleria de Gobernación
...
Conselleria d’Agricultura, Medi Ambient, Canvi Climàtic I Desenvolupament Rural Conselleria de Agricultura, Medio Ambiente, Cambio Climático y Desarrollo Rural iconAbogado general dirección de normatividad y consulta
Acuerdo por el que se dan a conocer las reglas de operacion de los programas de la secretaria de agricultura, ganaderia, desarrollo...
Conselleria d’Agricultura, Medi Ambient, Canvi Climàtic I Desenvolupament Rural Conselleria de Agricultura, Medio Ambiente, Cambio Climático y Desarrollo Rural iconConselleria de Benestar Social Consellería de Bienestar Social
Article Objecte Títol I. De la Xarxa d’Informació Juvenil de la Comunitat Valenci
Conselleria d’Agricultura, Medi Ambient, Canvi Climàtic I Desenvolupament Rural Conselleria de Agricultura, Medio Ambiente, Cambio Climático y Desarrollo Rural icon1 departamento de agricultura de los estados unidos desarrollo rural
Esta guía de orientación del solicitante resume la información que los solicitantes deben saber después de
Conselleria d’Agricultura, Medi Ambient, Canvi Climàtic I Desenvolupament Rural Conselleria de Agricultura, Medio Ambiente, Cambio Climático y Desarrollo Rural iconConselleria d’Educació Conselleria de EducaciónDescargar 9.64 Kb.
Ver original pdf