Página principalGebruiksaanwijzing / Garantie & Service User manual / Warranty & Service

Descargar 2.06 Kb.
Ver original pdf

Gebruiksaanwijzing / Garantie & Service User manual / Warranty & Service

Descargar 2.06 Kb.
Ver original pdf
Página46/90
Fecha de conversión09.08.2018
Tamaño2.06 Kb.
1   ...   42   43   44   45   46   47   48   49   ...   90

DK

4

n

   Kontroller, at netspændingen, der er 

angivet på transformeren, er den 

samme som netspændingen i 

hjemmet.

n

   Beskadigede 

strømforsyningsled-

ninger må kun udskiftes af 

producenten, dennes serviceafdeling 

eller en lignende kvalificeret person 

for at undgå evt. risici.

n

  Sørg for, at ledningerne ikke kan 

komme i klemme. Kontroller dette 

ved at justere sengen, når den er 

installeret.

n

 

 

Justerbare senge indeholder 

bevægelige dele. Pas på, at du ikke 

kommer i klemme.

n

 

 

Slip fjernbetjeningen med det 

samme, hvis der kommer noget i 

klemme mellem de bevægelige dele. 

Motorerne stopper ikke automatisk, 

men fortsætter med at arbejde, så 

længe du holder knappen inde.

n

  Juster kun sengen, når du ligger på 

den. Sørg for, at der ikke er børn 

under sengen, når du justerer den.

n

  Sid ikke på nakke- eller foddelen, 

mens sengen er hævet.

n

   Sengen må ikke bruges af personer 

(herunder børn) med nedsat fysisk, 

sansemæssig eller psykisk funk-

tionsevne eller med manglende 

erfaring og viden, medmindre de er 

under opsyn eller har fået vejledning 

i brug af sengen af en person, som 

er ansvarlig for deres sikkerhed.

n

   Placer fjernbetjeningen i holderen på 

siden af sengen. Lad den ikke ligge i 

sengen for ikke at falde i søvn på 

den.

n

   Tag sengens stik ud af stikkontakten 

før rengøring. Træk stikket ud af 

stikkontakten.

n

   Træk også stikket ud af stikkontakten 

i tordenvejr.

n

  Når du bruger en forlængerledning, 

skal du sørge for, at den er beregnet 

til en belastning, der er højere eller 

lig med den, der er angivet på 

transformeren. Benyt en godkendt 

forlængerledning.

_0DSK3_5935 BW.pdf  -  pag.56

January 30, 2012

LET OP !!! Lage resolutie!1   ...   42   43   44   45   46   47   48   49   ...   90

Similar:

Gebruiksaanwijzing / Garantie & Service User manual / Warranty & Service iconThis asce service has been established as an additional
It is not available in the Webpage and it is forwarded to you via blind copy in order to preserve your privacy. And, of course, at...
Gebruiksaanwijzing / Garantie & Service User manual / Warranty & Service iconCouncil regulation (ec) no 1348/2000 of 29 may 2000 on the service in the member states of judicial and extrajudicial documents in civil or commercial matters manual of receiving agencies
Zveřejnění této informace poskytnuté členskými státy má čistě deklaratorní hodnotu
Gebruiksaanwijzing / Garantie & Service User manual / Warranty & Service iconService Authorization Form

Gebruiksaanwijzing / Garantie & Service User manual / Warranty & Service iconGuía de operaciones de System Center Service Manager 2010 sp1

Gebruiksaanwijzing / Garantie & Service User manual / Warranty & Service iconNeed help with your review? Visit scdhhs gov
If you need help in a language other than English, call 1-888-549-0820 and tell the customer service representative the
Gebruiksaanwijzing / Garantie & Service User manual / Warranty & Service iconDepartment of the Treasury Internal Revenue Service
Número de empleados agrícolas durante el período de nómina que incluye el 12 de marzo de 2017
Gebruiksaanwijzing / Garantie & Service User manual / Warranty & Service iconCarta dei servizi in breve service charter in brief
N. B.: Gli indennizzi o I rimborsi non verranno corrisposti in tutti I casi di disservizio non
Gebruiksaanwijzing / Garantie & Service User manual / Warranty & Service iconInstrucciones gpl-snp1000 Sangre
For questions about the collection of samples, call a Customer Service Representative at (913) 341-8949


Descargar 2.06 Kb.
Ver original pdf