Página principal



Gebruiksaanwijzing / Garantie & Service User manual / Warranty & Service

Descargar 2.06 Kb.
Ver original pdf

Gebruiksaanwijzing / Garantie & Service User manual / Warranty & Service





Descargar 2.06 Kb.
Ver original pdf
Página46/90
Fecha de conversión09.08.2018
Tamaño2.06 Kb.
1   ...   42   43   44   45   46   47   48   49   ...   90

DK

4

n

   Kontroller, at netspændingen, der er 

angivet på transformeren, er den 

samme som netspændingen i 

hjemmet.

n

   Beskadigede 

strømforsyningsled-

ninger må kun udskiftes af 

producenten, dennes serviceafdeling 

eller en lignende kvalificeret person 

for at undgå evt. risici.

n

  Sørg for, at ledningerne ikke kan 

komme i klemme. Kontroller dette 

ved at justere sengen, når den er 

installeret.

n

 

 

Justerbare senge indeholder 

bevægelige dele. Pas på, at du ikke 

kommer i klemme.

n

 

 

Slip fjernbetjeningen med det 

samme, hvis der kommer noget i 

klemme mellem de bevægelige dele. 

Motorerne stopper ikke automatisk, 

men fortsætter med at arbejde, så 

længe du holder knappen inde.

n

  Juster kun sengen, når du ligger på 

den. Sørg for, at der ikke er børn 

under sengen, når du justerer den.

n

  Sid ikke på nakke- eller foddelen, 

mens sengen er hævet.

n

   Sengen må ikke bruges af personer 

(herunder børn) med nedsat fysisk, 

sansemæssig eller psykisk funk-

tionsevne eller med manglende 

erfaring og viden, medmindre de er 

under opsyn eller har fået vejledning 

i brug af sengen af en person, som 

er ansvarlig for deres sikkerhed.

n

   Placer fjernbetjeningen i holderen på 

siden af sengen. Lad den ikke ligge i 

sengen for ikke at falde i søvn på 

den.

n

   Tag sengens stik ud af stikkontakten 

før rengøring. Træk stikket ud af 

stikkontakten.

n

   Træk også stikket ud af stikkontakten 

i tordenvejr.

n

  Når du bruger en forlængerledning, 

skal du sørge for, at den er beregnet 

til en belastning, der er højere eller 

lig med den, der er angivet på 

transformeren. Benyt en godkendt 

forlængerledning.

_0DSK3_5935 BW.pdf  -  pag.56

January 30, 2012

LET OP !!! Lage resolutie!



1   ...   42   43   44   45   46   47   48   49   ...   90

Similar:

Gebruiksaanwijzing / Garantie & Service User manual / Warranty & Service iconThis asce service has been established as an additional
It is not available in the Webpage and it is forwarded to you via blind copy in order to preserve your privacy. And, of course, at...
Gebruiksaanwijzing / Garantie & Service User manual / Warranty & Service iconStackPath
This website is using a security service to protect itself from online attacks. The service requires full cookie support in order...
Gebruiksaanwijzing / Garantie & Service User manual / Warranty & Service iconBoletín de Información e Instrucciones Fechas de Examen
Copyright 2007 por Educational Testing Service. Todos los derechos reservados. Educational testing service, ets
Gebruiksaanwijzing / Garantie & Service User manual / Warranty & Service iconInternal Revenue Service
El “Internal Revenue Service” (irs) de los Estados Unidos de América (EE. Uu.) exige que
Gebruiksaanwijzing / Garantie & Service User manual / Warranty & Service iconFechas de Examen
Copyright 2013 por Educational Testing Service. Todos los derechos reservados. Ets y los logotipos ets son marcas registradas de...
Gebruiksaanwijzing / Garantie & Service User manual / Warranty & Service iconManual modelo de Prevención de Delitos Ley N°20. 393 2016 introduccióN
El presente Manual de Prevención de Delitos, de Help S. A. y Help Service S. A., todas más adelante en su conjunto señaladas como:...


Descargar 2.06 Kb.
Ver original pdf