Página principalGebruiksaanwijzing / Garantie & Service User manual / Warranty & Service

Descargar 2.06 Kb.
Ver original pdf

Gebruiksaanwijzing / Garantie & Service User manual / Warranty & Service

Descargar 2.06 Kb.
Ver original pdf
Página50/90
Fecha de conversión09.08.2018
Tamaño2.06 Kb.
1   ...   46   47   48   49   50   51   52   53   ...   90

DK

10

4.5  Tænd/sluk for børnesikring RF 

fjernbetjening

Tryk på den røde låseknap på bag- 

siden af fjernbetjeningen for at låse 

knapperne på forsiden. Det røde lys er 

tændt. For at åbne trykker du bare på 

den røde låseknap igen. Det grønne lys 

er tændt. Gentag venligst dette trin 

hver gang du har skiftet batterier.

4.6 Nødsænkning RF modtager

Tryk på “ned”-knappen (DOWN) på 

modtageren for at sænke alle motorer. 

Alle sektioner af sengen vil blive 

sænket.

CONNECT

DOWN

CONNEC

T

_0DSK3_5935 BW.pdf  -  pag.62

January 30, 2012

LET OP !!! Lage resolutie!


DK

11

5. Funktionsfejl

En elektrisk fejl kan være irriterende, men er aldrig farlig. Motorer og kontroludstyr 

er forsynet med de nødvendige sikkerhedsanordninger og er dobbeltisolerede.

Skemaet herunder indeholder mulige løsninger, der kan afhjælpe funktionsfejl. Hvis 

du på nogen måde er i tvivl, skal du kontakte din forhandler.

Årsag

Undersøg

Løsning

Uønsket støj (sengen 

piber eller knager)

Skyldes bevægelige dele, 

der rører hinanden.

Brug Teflon-spray. Brug 

ikke olie.

Uønsket støj (sengen 

piber eller knager)

Boxen er ikke vandret, 

fordi gulvet ikke er helt 

vandret.

Sørg for, at gulvet er helt 

vandret.

Uønsket støj (sengen 

piber eller knager)

Kan skyldes, at der 

mangler en del, eller at 

der er dele, som ikke er 

fastgjort korrekt, eller 

som har løsnet sig under 

flytning af sengen.

Fastgør delene.

Uønsket støj (sengen 

piber eller knager)

Sengen er placeret op ad 

en væg.

Flyt sengen ud fra 

væggen.

Uønsket støj (sengen 

piber eller knager)

Der er ting i sengen, som 

ikke bør være der (skeer, 

gafler, penne osv.).

Fjern tingene.

Der dannes gnister, når 

boxens kontrolsystem 

forbindes med 

transformeren

Stikket er sat i 

stikkontakten, inden 

boxens kontrolsystem 

tilsluttes.

Tilslut først boxens 

kontrolsystem, og sæt 

derefter stikket i 

stikkontakten.

Motoren kører i et stykke 

tid, og så stopper den

Defekt Hall-sensor i 

motoren.

Stil sengen i vandret leje 

ved skiftevis at justere op 

og ned lidt ad gangen. 

Udskift motoren.

Usædvanlige fejl. 

Motoren indstiller ikke 

sengen eller gør det kun 

delvist osv

Processorfejl.

Nulstil. Træk stikket ud af 

stikkontakten, vent et 

øjeblik, og sæt derefter 

stikket i stikkontakten 

igen.

Den forkerte motor kører Forkert installation.

Installer i overens-

stemmelse med 

installationsvejledningen.

Der er ikke noget, der 

virker

Stikket er ikke sat i 

stikkontakten.

Sæt stikket i 

stikkontakten.

_0DSK3_5935 BW.pdf  -  pag.63

January 30, 2012

LET OP !!! Lage resolutie!1   ...   46   47   48   49   50   51   52   53   ...   90

Similar:

Gebruiksaanwijzing / Garantie & Service User manual / Warranty & Service iconThis asce service has been established as an additional
It is not available in the Webpage and it is forwarded to you via blind copy in order to preserve your privacy. And, of course, at...
Gebruiksaanwijzing / Garantie & Service User manual / Warranty & Service iconCouncil regulation (ec) no 1348/2000 of 29 may 2000 on the service in the member states of judicial and extrajudicial documents in civil or commercial matters manual of receiving agencies
Zveřejnění této informace poskytnuté členskými státy má čistě deklaratorní hodnotu
Gebruiksaanwijzing / Garantie & Service User manual / Warranty & Service iconGuía de operaciones de System Center Service Manager 2010 sp1

Gebruiksaanwijzing / Garantie & Service User manual / Warranty & Service iconNeed help with your review? Visit scdhhs gov
If you need help in a language other than English, call 1-888-549-0820 and tell the customer service representative the
Gebruiksaanwijzing / Garantie & Service User manual / Warranty & Service iconDepartment of the Treasury Internal Revenue Service
Número de empleados agrícolas durante el período de nómina que incluye el 12 de marzo de 2017
Gebruiksaanwijzing / Garantie & Service User manual / Warranty & Service iconInstrucciones gpl-snp1000 Sangre
For questions about the collection of samples, call a Customer Service Representative at (913) 341-8949
Gebruiksaanwijzing / Garantie & Service User manual / Warranty & Service iconCarta dei servizi in breve service charter in brief
N. B.: Gli indennizzi o I rimborsi non verranno corrisposti in tutti I casi di disservizio non
Gebruiksaanwijzing / Garantie & Service User manual / Warranty & Service iconUnit Chemical texture service Level 8/ Hours
The student will read the chapter, study the class notes and answer the homework questions


Descargar 2.06 Kb.
Ver original pdf