Página principalGebruiksaanwijzing / Garantie & Service User manual / Warranty & Service

Descargar 2.06 Kb.
Ver original pdf

Gebruiksaanwijzing / Garantie & Service User manual / Warranty & Service

Descargar 2.06 Kb.
Ver original pdf
Página56/90
Fecha de conversión09.08.2018
Tamaño2.06 Kb.
1   ...   52   53   54   55   56   57   58   59   ...   90

SE

4

n

  

Sängen får endast placeras i ett 

torrt rum. Eftersom sängen 

innehåller elektriska komponenter 

får den inte placeras i ett fuktigt 

rum.

n

 

 

Kontrollera att transformatorns 

anslutningsspänning är samma som 

nätspänningen i din bostad.

n

  

Endast tillverkaren, dess service-

avdelning eller en jämförbart 

kvalificerad person får byta ut 

skadade sladdar. Detta är viktigt för 

att undvika fara.

n

  

Kontrollera att sladdarna inte kan 

komma i kläm. Kontrollera detta 

genom att justera sängen efter att 

den har installerats.

n

  Ställbara sängar består av rörliga 

delar. Var försiktig så att du inte 

kommer i kläm.

n

   Släpp fjärrkontrollen direkt om något 

fastnar mellan de rörliga delarna. 

Motorerna stannar inte automatiskt 

utan fortsätter att köra.

n

   Justera endast sängen när du ligger 

på den. Se till att det inte ligger 

några barn under sängen när du 

justerar den.

n

  

Sitt inte på sängens huvud- eller 

fotände när någon av dessa är i 

upphöjt läge.

n

  

Ställbar AVS sängbotten är inte 

avsedd för personer (inklusive barn) 

med nedsatt fysisk, sensorisk eller 

psykisk förmåga eller personer som 

saknar erfarenhet av eller kunskap 

om sängen, såvida de inte är under 

uppsikt av en person som ansvarar 

för deras säkerhet eller om denna 

person har instruerat dem om hur 

man använder sängen.

n

   Placera alltid fjärrkontrollen i hållaren 

på sidan av sängen. Låt den inte 

ligga kvar i sängen, så att du av 

misstag somnar på den.

n

   Stäng av strömmen till sängen innan 

du rengör den. Dra ut kontakten ur 

eluttaget.

n

   Dra ut kontakten ur eluttaget när det 

åskar.

n

 

 

Om du använder en förläng-

ningssladd måste den tillåtna 

nätspänningen vara minst samma 

som den som anges på trans-

formatorn. Använd bara godkända 

förlängningssladdar.

_0DSK3_5935 BW.pdf  -  pag.69

January 30, 2012

LET OP !!! Lage resolutie!1   ...   52   53   54   55   56   57   58   59   ...   90

Similar:

Gebruiksaanwijzing / Garantie & Service User manual / Warranty & Service iconThis asce service has been established as an additional
It is not available in the Webpage and it is forwarded to you via blind copy in order to preserve your privacy. And, of course, at...
Gebruiksaanwijzing / Garantie & Service User manual / Warranty & Service iconCouncil regulation (ec) no 1348/2000 of 29 may 2000 on the service in the member states of judicial and extrajudicial documents in civil or commercial matters manual of receiving agencies
Zveřejnění této informace poskytnuté členskými státy má čistě deklaratorní hodnotu
Gebruiksaanwijzing / Garantie & Service User manual / Warranty & Service iconService Authorization Form

Gebruiksaanwijzing / Garantie & Service User manual / Warranty & Service iconGuía de operaciones de System Center Service Manager 2010 sp1

Gebruiksaanwijzing / Garantie & Service User manual / Warranty & Service iconNeed help with your review? Visit scdhhs gov
If you need help in a language other than English, call 1-888-549-0820 and tell the customer service representative the
Gebruiksaanwijzing / Garantie & Service User manual / Warranty & Service iconDepartment of the Treasury Internal Revenue Service
Número de empleados agrícolas durante el período de nómina que incluye el 12 de marzo de 2017
Gebruiksaanwijzing / Garantie & Service User manual / Warranty & Service iconCarta dei servizi in breve service charter in brief
N. B.: Gli indennizzi o I rimborsi non verranno corrisposti in tutti I casi di disservizio non
Gebruiksaanwijzing / Garantie & Service User manual / Warranty & Service iconInstrucciones gpl-snp1000 Sangre
For questions about the collection of samples, call a Customer Service Representative at (913) 341-8949


Descargar 2.06 Kb.
Ver original pdf