Página principalGebruiksaanwijzing / Garantie & Service User manual / Warranty & Service

Descargar 2.06 Kb.
Ver original pdf

Gebruiksaanwijzing / Garantie & Service User manual / Warranty & Service

Descargar 2.06 Kb.
Ver original pdf
Página58/90
Fecha de conversión09.08.2018
Tamaño2.06 Kb.
1   ...   54   55   56   57   58   59   60   61   ...   90

SE

6

1.  Breda axlar /  

smala höfter

4.  Normalbreda axlar /  

smala höfter

7.  Smala axlar /  

smala höfter

2.  Breda axlar /  

normalbreda höfter

5.  Normalbreda axlar /  

normalbreda höfter

8.  Smala axlar /  

normalbreda höfter

3.  Breda axlar /  

breda höfter

6.  Normalbreda axlar /  

breda höfter

9.  Smala axlar /  

breda höfter

_0DSK3_5935 BW.pdf  -  pag.71

January 30, 2012

LET OP !!! Lage resolutie!


SE

7

3.4  Installera RF fjärrkontrollen och 

mottagaren

Tryck på CONNECT-knappen på 

mottagaren i fem (5) sekunder. Den 

gröna lampan börjar blinka. Tryck på 

valfri knapp på fjärrkontrollen för att 

justera sängen tills den gröna lampan 

slutar blinka. När lampan slutar blinka 

är fjärrkontrollen och mottagaren 

anslutna. Sängbotten kan nu justeras 

med fjärrkontrollen. Upprepa de här 

stegen för fjärrkontrollen och 

mottagaren till en andra sängbotten om 

så behövs.

3.5.  Placera RF mottagaren på 

sängramen

Ta bort skyddsfolien från 

den självhäftande tejpen 

och sätt mottagaren 

nederst på ramen nära 

sängsidan för bästa 

mottagning. 

Placera mottagaren på samma rör som 

håller fast kontrollen.

Säkra med fästbandet runt mottagaren 

och stålröret.

3.6 Montera fjärrkontrollstödet

För att enkelt kunna 

fästa sängbottens 

fjärrkontroll till säng-

ramen på Auping 

Auronde, Match  eller 

annan sängmodell. (se 

fig. 1).

•  Klicka  ner  fjärrkon-

trollen i klämman.

* Om tillämpligt.

CONNECT

DOWN

CONNEC

T

DOWN

CONNECT

DOWN

CON

N

CONN

ECT

DOW

N

fig. 1

_0DSK3_5935 BW.pdf  -  pag.72

January 30, 2012

LET OP !!! Lage resolutie!1   ...   54   55   56   57   58   59   60   61   ...   90

Similar:

Gebruiksaanwijzing / Garantie & Service User manual / Warranty & Service iconThis asce service has been established as an additional
It is not available in the Webpage and it is forwarded to you via blind copy in order to preserve your privacy. And, of course, at...
Gebruiksaanwijzing / Garantie & Service User manual / Warranty & Service iconCouncil regulation (ec) no 1348/2000 of 29 may 2000 on the service in the member states of judicial and extrajudicial documents in civil or commercial matters manual of receiving agencies
Zveřejnění této informace poskytnuté členskými státy má čistě deklaratorní hodnotu
Gebruiksaanwijzing / Garantie & Service User manual / Warranty & Service iconGuía de operaciones de System Center Service Manager 2010 sp1

Gebruiksaanwijzing / Garantie & Service User manual / Warranty & Service iconNeed help with your review? Visit scdhhs gov
If you need help in a language other than English, call 1-888-549-0820 and tell the customer service representative the
Gebruiksaanwijzing / Garantie & Service User manual / Warranty & Service iconDepartment of the Treasury Internal Revenue Service
Número de empleados agrícolas durante el período de nómina que incluye el 12 de marzo de 2017
Gebruiksaanwijzing / Garantie & Service User manual / Warranty & Service iconInstrucciones gpl-snp1000 Sangre
For questions about the collection of samples, call a Customer Service Representative at (913) 341-8949
Gebruiksaanwijzing / Garantie & Service User manual / Warranty & Service iconCarta dei servizi in breve service charter in brief
N. B.: Gli indennizzi o I rimborsi non verranno corrisposti in tutti I casi di disservizio non
Gebruiksaanwijzing / Garantie & Service User manual / Warranty & Service iconUnit Chemical texture service Level 8/ Hours
The student will read the chapter, study the class notes and answer the homework questions


Descargar 2.06 Kb.
Ver original pdf