Página principalGebruiksaanwijzing / Garantie & Service User manual / Warranty & Service

Descargar 2.06 Kb.
Ver original pdf

Gebruiksaanwijzing / Garantie & Service User manual / Warranty & Service

Descargar 2.06 Kb.
Ver original pdf
Página61/90
Fecha de conversión09.08.2018
Tamaño2.06 Kb.
1   ...   57   58   59   60   61   62   63   64   ...   90

SE

12

Orsak

Kontroll

Lösning

Ingenting fungerar

Kontakten sitter inte i 

uttaget.

Sätt i kontakten i uttaget.

Ingenting fungerar

Ingen strömtillförsel.

Kontrollera om strömmen 

är påslagen vid 

nätaggregatet eller om 

en annan apparat har 

orsakat kortslutning.

Anslut vid behov en 

jordfelsbrytare.

Ingenting fungerar

Defekt transformator.

Byt ut den.

Ingenting fungerar

Kortslutning i motorn.

Dra ut kontakterna till 

motorerna en i taget tills 

systemet fungerar igen.

Byt ut den defekta 

motorn.

Ingenting fungerar

Funktionsstörningen kan 

inte identifieras.

Dra ut kontakten ur 

vägguttaget och vänta 

10 sekunder innan du 

byter ut och/eller tar ut 

batterierna från 

fjärr kontrollen under en 

minut.

Ingenting fungerar

Strömavbrott.

lla andra elektriska 

apparater har också 

slutat att fungera.

RF mottagaren har en 

nödsituations sänkning 

se kapitel 4.6.

Sängen svarar inte på 

kommandon från 

RF-fjärrkontrollen

Batterierna i RF 

fjärrkontrollen är (nästan) 

slut.

Byt ut batterierna.

Sängen svarar inte på 

kommandon från 

RF-fjärrkontrollen

Barnspärren är på.

Tryck på en av knapparna 

på fjärrkontrollen. Den 

röda lampan blinkar.

Tryck på den röda 

låsknappen på 

fjärr kontrollens  baksida. 

Den gröna lampan 

blinkar.

Sängen svarar inte på 

kommandon från 

RF-fjärrkontrollen

Mottagaren kan inte ta 

emot signalen från 

fjärrkontrollen. Signalen 

kanske inte når 

mottagaren om 

fjärrkontrollen är för långt 

bort.

Kontrollera om systemet 

fungerar genom att 

använda fjärrkontrollen 

mycket nära mottagaren. 

Kontrollera om 

mottagaren sitter fast 

ordentligt.

Flytta mottagaren eller 

gör om anslutningen.

Sängen svarar inte på 

kommandon från 

kabelfjärrkontrollen

Bruten tråd i kabeln.

Kontrollera kabeln vid 

kabelavlastningen.

Byt ut den.

_0DSK3_5935 BW.pdf  -  pag.77

January 30, 2012

LET OP !!! Lage resolutie!1   ...   57   58   59   60   61   62   63   64   ...   90

Similar:

Gebruiksaanwijzing / Garantie & Service User manual / Warranty & Service iconThis asce service has been established as an additional
It is not available in the Webpage and it is forwarded to you via blind copy in order to preserve your privacy. And, of course, at...
Gebruiksaanwijzing / Garantie & Service User manual / Warranty & Service iconCouncil regulation (ec) no 1348/2000 of 29 may 2000 on the service in the member states of judicial and extrajudicial documents in civil or commercial matters manual of receiving agencies
Zveřejnění této informace poskytnuté členskými státy má čistě deklaratorní hodnotu
Gebruiksaanwijzing / Garantie & Service User manual / Warranty & Service iconGuía de operaciones de System Center Service Manager 2010 sp1

Gebruiksaanwijzing / Garantie & Service User manual / Warranty & Service iconNeed help with your review? Visit scdhhs gov
If you need help in a language other than English, call 1-888-549-0820 and tell the customer service representative the
Gebruiksaanwijzing / Garantie & Service User manual / Warranty & Service iconDepartment of the Treasury Internal Revenue Service
Número de empleados agrícolas durante el período de nómina que incluye el 12 de marzo de 2017
Gebruiksaanwijzing / Garantie & Service User manual / Warranty & Service iconInstrucciones gpl-snp1000 Sangre
For questions about the collection of samples, call a Customer Service Representative at (913) 341-8949
Gebruiksaanwijzing / Garantie & Service User manual / Warranty & Service iconCarta dei servizi in breve service charter in brief
N. B.: Gli indennizzi o I rimborsi non verranno corrisposti in tutti I casi di disservizio non
Gebruiksaanwijzing / Garantie & Service User manual / Warranty & Service iconUnit Chemical texture service Level 8/ Hours
The student will read the chapter, study the class notes and answer the homework questions


Descargar 2.06 Kb.
Ver original pdf