Página principalGebruiksaanwijzing / Garantie & Service User manual / Warranty & Service

Descargar 2.06 Kb.
Ver original pdf

Gebruiksaanwijzing / Garantie & Service User manual / Warranty & Service

Descargar 2.06 Kb.
Ver original pdf
Página62/90
Fecha de conversión09.08.2018
Tamaño2.06 Kb.
1   ...   58   59   60   61   62   63   64   65   ...   90

SE

13

 

7. Kasta förpacknings-

6. Rengöring och underhåll 

    material och produkt

Fläckar på sängbotten med en fuktig 

trasa och milt rengöringsmedel. Använd 

aldrig skurs vamp eller skurmedel. 

Damma då och då av sängbotten, ben 

och ram.

Som en del i Aupings miljöen gage mang 

har produkten försetts med skyddslack. 

En del av detta ytlack kan droppa ner 

under sängen under de första veckorna. 

Det är helt ofarligt och torkas lätt bort.

Varje år investerar Auping i renare 

tillverkningsprocesser och försöker 

belasta miljön så litet som möjligt 

genom att använda hållbara material. 

Alla madrasser tillverkas av PVC-fritt 

material och på ett sådant sätt att inget 

onödigt avfall uppstår. Sängbottnarna 

är konstruerade av galvaniserat stål, 

ett material som lämpar sig 

exceptionellt väl för återvinning.

Vid flyttning

Dra ur kontakten ur vägguttaget när 

sängen ska flyttas.

Se till att sängbotten inte kan öppnas 

under transport - du kan t ex binda ihop 

undre och övre sängbotten med ett rep. 

Ta inte bort några skruvar från 

sängbotten.

Observera!

Använd aldrig spiralerna i de manuellt 

justerbara delarna när du ska flytta 

säng 

botten. Detta kan resultera i 

obotliga skador på gångjärnsdelarna 

och täcks inte av garantin.

Avfallshantering

Sängbottens är under stor belastning 

till följd av de spända fjäderspiralerna. 

Försök inte såga igenom sängbotten 

eller försvaga den på något sätt. 

Förpackningsmaterialet består av 

kartong och polyetenfolie (PE) som på 

ett ansvarigt sätt, tillsammans med din 

säng när det blir så dags, ska förstöras 

i enlighet med de lokala myndig-

heternas bestämmelser.

_0DSK3_5935 BW.pdf  -  pag.78

January 30, 2012

LET OP !!! Lage resolutie!1   ...   58   59   60   61   62   63   64   65   ...   90

Similar:

Gebruiksaanwijzing / Garantie & Service User manual / Warranty & Service iconThis asce service has been established as an additional
It is not available in the Webpage and it is forwarded to you via blind copy in order to preserve your privacy. And, of course, at...
Gebruiksaanwijzing / Garantie & Service User manual / Warranty & Service iconStackPath
This website is using a security service to protect itself from online attacks. The service requires full cookie support in order...
Gebruiksaanwijzing / Garantie & Service User manual / Warranty & Service iconBoletín de Información e Instrucciones Fechas de Examen
Copyright 2007 por Educational Testing Service. Todos los derechos reservados. Educational testing service, ets
Gebruiksaanwijzing / Garantie & Service User manual / Warranty & Service iconInternal Revenue Service
El “Internal Revenue Service” (irs) de los Estados Unidos de América (EE. Uu.) exige que
Gebruiksaanwijzing / Garantie & Service User manual / Warranty & Service iconFechas de Examen
Copyright 2013 por Educational Testing Service. Todos los derechos reservados. Ets y los logotipos ets son marcas registradas de...
Gebruiksaanwijzing / Garantie & Service User manual / Warranty & Service iconManual modelo de Prevención de Delitos Ley N°20. 393 2016 introduccióN
El presente Manual de Prevención de Delitos, de Help S. A. y Help Service S. A., todas más adelante en su conjunto señaladas como:...


Descargar 2.06 Kb.
Ver original pdf