Página principalGebruiksaanwijzing / Garantie & Service User manual / Warranty & Service

Descargar 2.06 Kb.
Ver original pdf

Gebruiksaanwijzing / Garantie & Service User manual / Warranty & Service

Descargar 2.06 Kb.
Ver original pdf
Página74/90
Fecha de conversión09.08.2018
Tamaño2.06 Kb.
1   ...   70   71   72   73   74   75   76   77   ...   90

NL

2

Garantie op dekbedden en kussens

Op dekbedden en kussens wordt 2 jaar volledige garantie gegeven. Dit houdt in 

dat, mocht er binnen 2 jaar na factuurdatum sprake blijken te zijn van materiaal- of 

fabricagefouten, de volledige kosten van vervanging of reparatie vergoed worden. 

Voor dekbedden geldt bovendien dat, indien het product niet meer kan worden 

gerepareerd en de consument zich tijdig als productgebruiker heeft geregistreerd, 

deze in aanmerking komt voor 3 jaar additionele garantie op basis van afschrijving. 

U ontvangt dan in voorkomend geval een korting, berekend als percentage over de 

aanschafwaarde van het oorspronkelijke product, op de aanschafprijs van een 

vervangend product. De totale garantieperiode voor dekbedden bedraagt na 

registratie dus 5 jaar. In 2 tot 3 jaar na factuurdatum ontvangt u 75% korting, in 

3 tot 4 jaar 50% korting en in 4 tot 5 jaar 25% korting, alles berekend over de 

originele aanschafwaarde van het eerste product.

Ledikanten en accessoires

De standaard garantietermijn in het geval van ledikanten en accessoires is 2 jaar. 

Na registratie wordt de garantietermijn verlengd tot in totaal 5 jaar.

Garantie op showroommodellen

Op showroommodellen wordt 2 jaar garantie geboden, eveneens ingaande op de 

datum die vermeld staat op de factuur van de consument. Het verlengen van 

garantie door registratie is in dit geval niet mogelijk. 

Voorwaarden

Indien er sprake blijkt te zijn van materiaal- of fabricagefouten, zal het daaruit 

voortvloeiende defect hersteld worden volgens de Auping garantievoorwaarden of 

zal een andere passende remedie worden geboden. Indien een defect niet hersteld 

wordt, kan het product conform de voorwaarden vervangen worden door hetzelfde 

of, indien dat niet meer leverbaar is, door een gelijkwaardig product, of kan een 

passende vergoeding worden aangeboden. Uitsluitend Auping bepaalt of een fout 

hersteld wordt door vervanging, reparatie of vergoeding.

Om aanspraak te kunnen maken op de garantie, wordt nadrukkelijk als voorwaarde 

gesteld dat de onderhoudsadviezen van Auping correct gevolgd zijn en dat sprake 

is geweest van normaal huishoudelijk gebruik. Daarnaast geldt als voorwaarde dat 

het product is verkocht, geleverd en gemonteerd door een erkende Auping dealer. 

Adressen van erkende Auping dealers zijn te vinden op de website www.auping.nl 

(voor Nederland) of www.auping.be (voor België).

Aanspraken op garantie voor gebreken/beschadigingen ontstaan door ondoelmatig 

handelen (bijvoorbeeld door overbelasting), verkeerd of onoordeelkundig gebruik of 

door normale slijtage, worden uitgesloten. In dit kader wijst Auping erop dat het 

nachtkastje Match 200 tot maximaal 25 kg mag worden belast. In geen geval 1   ...   70   71   72   73   74   75   76   77   ...   90

Similar:

Gebruiksaanwijzing / Garantie & Service User manual / Warranty & Service iconThis asce service has been established as an additional
It is not available in the Webpage and it is forwarded to you via blind copy in order to preserve your privacy. And, of course, at...
Gebruiksaanwijzing / Garantie & Service User manual / Warranty & Service iconCouncil regulation (ec) no 1348/2000 of 29 may 2000 on the service in the member states of judicial and extrajudicial documents in civil or commercial matters manual of receiving agencies
Zveřejnění této informace poskytnuté členskými státy má čistě deklaratorní hodnotu
Gebruiksaanwijzing / Garantie & Service User manual / Warranty & Service iconGuía de operaciones de System Center Service Manager 2010 sp1

Gebruiksaanwijzing / Garantie & Service User manual / Warranty & Service iconNeed help with your review? Visit scdhhs gov
If you need help in a language other than English, call 1-888-549-0820 and tell the customer service representative the
Gebruiksaanwijzing / Garantie & Service User manual / Warranty & Service iconDepartment of the Treasury Internal Revenue Service
Número de empleados agrícolas durante el período de nómina que incluye el 12 de marzo de 2017
Gebruiksaanwijzing / Garantie & Service User manual / Warranty & Service iconInstrucciones gpl-snp1000 Sangre
For questions about the collection of samples, call a Customer Service Representative at (913) 341-8949
Gebruiksaanwijzing / Garantie & Service User manual / Warranty & Service iconCarta dei servizi in breve service charter in brief
N. B.: Gli indennizzi o I rimborsi non verranno corrisposti in tutti I casi di disservizio non
Gebruiksaanwijzing / Garantie & Service User manual / Warranty & Service iconUnit Chemical texture service Level 8/ Hours
The student will read the chapter, study the class notes and answer the homework questions


Descargar 2.06 Kb.
Ver original pdf