Página principalGebruiksaanwijzing / Garantie & Service User manual / Warranty & Service

Descargar 2.06 Kb.
Ver original pdf

Gebruiksaanwijzing / Garantie & Service User manual / Warranty & Service

Descargar 2.06 Kb.
Ver original pdf
Página75/90
Fecha de conversión09.08.2018
Tamaño2.06 Kb.
1   ...   71   72   73   74   75   76   77   78   ...   90

NL

3

mag op het nachtkastje Match 200 worden gezeten of gestaan. 

Combinaties met niet-Auping producten kunnen, afhankelijk van de aard van de 

klacht, tot afwijzing of beperking van de garantie-aanspraak leiden.

Aanspraak op garantie kan alleen worden gemaakt onder overlegging van de 

originele factuur, die derhalve goed bewaard dient te worden. Alleen de 

oorspronkelijke koper kan aanspraak maken op garantie. De aanmelding dient te 

geschieden bij de Auping dealer bij wie het product oorspronkelijk werd aangeschaft, 

ook indien de koper inmiddels naar een ander land verhuisd is.

De garantieperiode is beperkt tot het leven van de eerste originele koper.

Een aanspraak op garantie dient eerst door Auping beoordeeld te worden. Bij een 

als gegrond erkende klacht zal het defecte product of zullen de defecte onderdelen 

hersteld of vervangen worden (of zal een andere passende remedie aangeboden 

worden), zonder berekening van materiaalkosten, of tegen gereduceerde kosten in 

geval van een garantie op basis van afschrijving. Afhankelijk van het land waarin 

aanspraak op de garantie wordt gemaakt, omvat de garantie niet automatisch een 

vergoeding van de kosten van verzending van defecte producten naar de Auping 

fabriek of de Auping distributeur voor onderzoek van de klacht of voor reparatie. 

Hetzelfde geldt voor retourzending van vervangende of gerepareerde producten. 

De reparatie zelf is binnen de garantietermijn gratis. Voorrijkosten worden in 

rekening gebracht. 

Overige garantiebepalingen

 

 

Wanneer een onderdeel wordt gerepareerd of vervangen binnen de 

garantieperiode, dan geldt voor dit onderdeel de nog resterende (verlengde) 

garantieperiode van het complete product. 

-   Levenslange garantie op draad- of framebreuk betekent garantie op breuken in 

stalen netwerk of frame, binnen de gestelde garantievoorwaarden.

-  Matrassen en toppers: na 1 jaar gebruik is een plaatselijk hoogteverlies (ligplek-

vorming) tot 1,5 cm een normaal verschijnsel en een dergelijk hoogteverlies valt 

derhalve buiten de garantie. Na 5 jaar gebruik is een plaatselijk hoogteverlies 

(ligplekvorming) tot 2,0 cm een normaal verschijnsel. Dit betekent dat klachten 

met ligplekvorming kleiner dan deze maten niet onder de garantieregeling vallen.

-  Matrassen en toppers kennen in het geval van een afwijking in nominale lengte, 

breedte of hoogte een tolerantie van + 1 of – 1 cm; afwijkingen binnen die 

tolerantie vallen niet onder de garantieregeling. Deze methode is gebaseerd op 

de NEN-EN 1334 norm.

-   De rechten waarop de koper ingevolge de garantie aanspraak kan maken komen de 

koper – indien deze een natuurlijk persoon is, die niet handelt in de uitoefening van een 

beroep of bedrijf – toe onverminderd de rechten of vorderingen die de wet hem toekent.1   ...   71   72   73   74   75   76   77   78   ...   90

Similar:

Gebruiksaanwijzing / Garantie & Service User manual / Warranty & Service iconThis asce service has been established as an additional
It is not available in the Webpage and it is forwarded to you via blind copy in order to preserve your privacy. And, of course, at...
Gebruiksaanwijzing / Garantie & Service User manual / Warranty & Service iconCouncil regulation (ec) no 1348/2000 of 29 may 2000 on the service in the member states of judicial and extrajudicial documents in civil or commercial matters manual of receiving agencies
Zveřejnění této informace poskytnuté členskými státy má čistě deklaratorní hodnotu
Gebruiksaanwijzing / Garantie & Service User manual / Warranty & Service iconGuía de operaciones de System Center Service Manager 2010 sp1

Gebruiksaanwijzing / Garantie & Service User manual / Warranty & Service iconNeed help with your review? Visit scdhhs gov
If you need help in a language other than English, call 1-888-549-0820 and tell the customer service representative the
Gebruiksaanwijzing / Garantie & Service User manual / Warranty & Service iconDepartment of the Treasury Internal Revenue Service
Número de empleados agrícolas durante el período de nómina que incluye el 12 de marzo de 2017
Gebruiksaanwijzing / Garantie & Service User manual / Warranty & Service iconInstrucciones gpl-snp1000 Sangre
For questions about the collection of samples, call a Customer Service Representative at (913) 341-8949
Gebruiksaanwijzing / Garantie & Service User manual / Warranty & Service iconCarta dei servizi in breve service charter in brief
N. B.: Gli indennizzi o I rimborsi non verranno corrisposti in tutti I casi di disservizio non
Gebruiksaanwijzing / Garantie & Service User manual / Warranty & Service iconUnit Chemical texture service Level 8/ Hours
The student will read the chapter, study the class notes and answer the homework questions


Descargar 2.06 Kb.
Ver original pdf