Página principalGebruiksaanwijzing / Garantie & Service User manual / Warranty & Service

Descargar 2.06 Kb.
Ver original pdf

Gebruiksaanwijzing / Garantie & Service User manual / Warranty & Service

Descargar 2.06 Kb.
Ver original pdf
Página86/90
Fecha de conversión09.08.2018
Tamaño2.06 Kb.
1   ...   82   83   84   85   86   87   88   89   90

DK

1

Varemærket Auping er din garanti for det produkt, du har købt. Hvert Auping 

produkt er fremstillet af holdbare materialer af høj kvalitet og er produceret med 

stor omhu. Produktet kontrolleres omhyggeligt, før det forlader fabrikken.

Alle Auping produkter er omfattet af en garanti. Denne garanti stilles af Royal 

Auping Scandinavia, Filial af Koninklijke Auping B.V. Holland, Allégade 8 F, 2000 

Frederiksberg, idet selve reklamationen under garantien skal indgives til den 

godkendte Auping forhandler, der har solgt det pågældende produkt. Forhandlerens 

navn og adresse er anført på den originale faktura. 

Garantiperioden træder i kraft på datoen, der er angivet på kundens faktura.

Garanti på sengebunde (spiralbunde og stålrammer til boxmadrasser)

Der ydes livsgaranti på spiralbunde og stålrammer til boxmadrasser relateret til 

brud på spiralnet og/eller stel. 

Der ydes 10 års garanti på hængsler til spiralbunde. 

Der ydes 5 års garanti på motorer, gasfjedre, elektroniske dele. I de første 2 år 

modtager du gratis et nyt produkt. I det tredje, fjerde og femte år modtager du 

gratis et nyt produkt eller et tilsvarende produkt. Produktet kan være en revideret 

version.

Der ydes 2 års garanti på plastdele.

Garanti på madrasser og topmadrasser

Der ydes 5 års garanti på madrasser. Der ydes 3 års garanti på topmadrasser. 

Garanti på dyner og puder

Der ydes 5 års garanti på dyner. Der ydes 2 års garanti på puder.  

Sengerammer og tilbehør

Der ydes 5 års garanti på sengerammer og tilbehør. 

Garanti på udstillingsmodeller

Der ydes 2 års garanti på udstillingsmodeller.  

Garantibetingelser

Garantien omfatter materiale- og/eller fabrikationsfejl og i tilfælde af sådanne fejl vil 

fejlen blive udbedret i henhold til nærværende garantibetingelser. Hvis en fejl ikke kan 

udbedres, kan produktet i henhold til betingelserne erstattes med et identisk produkt 

eller et tilsvarende produkt af samme værdi, hvis det originale produkt ikke længere 

DK. Aupings garanti og service


DK

2

fremstilles. Ellers tilbyder vi en passende tilbagebetaling. Hvorvidt en berettiget 

reklamation afgøres med udskiftning, reparation eller kompensation, sker alene efter 

Aupings skøn, medmindre andet er angivet i nærværende garantibetingelser.

Aupings garanti ydes på den udtrykkelige betingelse, at Aupings 

vedligeholdelsesvejledning, (der fulgte med produktet ved købet fra den godkendte 

Auping forhandler), er overholdt fuldt ud, og at der er tale om normal daglig brug. 

Det er også en betingelse, at produktet er solgt, leveret og samlet af en godkendt 

Auping forhandler. Du kan finde adresser på godkendte Auping forhandlere på 

vores hjemmeside: www.auping.dk

Aupings garanti dækker ikke fejl eller beskadigelser som følge af uhensigtsmæssig 

håndtering (f.eks. på grund af overbelastning), forkert eller ukyndig brug eller som 

følge af normal slitage. Bemærk: Match sengebordet 200 er konstrueret til at 

bære en vægt på maksimum 25 kg. Sid eller stå aldrig på Match 200 

sengebordet.

Afhængigt af reklamationens art kan kombinationer med andre produkter end 

Aupings medføre afvisning af eller begrænsninger i garantikravet.

Da garantikrav kun kan fremsættes mod fremlæggelse af original faktura, skal 

fakturaen opbevares på et sikkert sted. Meddelelse om garantikrav skal fremsættes 

over for den godkendte Auping forhandler, som oprindeligt solgte produktet, 

selvom dette ikke fandt sted i det land, hvor køberen har sin nuværende bopæl. Den 

oprindelige forhandler administrerer meddelelsen om garantikrav, men hæfter ikke 

for garantien.

Forsendelsesomkostninger i forbindelse med reklamationer dækkes inden for 

Danmarks grænser af Auping så længe reklamationen er fremsat inden for de 

første 24 måneder efter dateringen angivet på fakturaen. I den resterende del af 

garantiperioden dækkes forsendelsesomkostninger ikke. 

Andre garantibetingelser

-  Hvis en del repareres eller udskiftes inden for garantiperioden, vil der påløbe en 

ny garantiperiode for denne specifikke del. 

-  Livsgaranti på brud på spiralbund og ramme skal forstås som brud i stålnetværk 

eller ramme i henhold til de fastsatte garantibetingelser.

-   Madrasser og topmadrasser. Efter 1 års brug kan højden være reduceret med op 

til 1,5 cm på forskellige steder som følge af kroppens tryk. Da dette er normalt, 

er en sådan reduktion ikke omfattet af garantien. Efter 5 års brug kan højden 

være reduceret med op til 2 cm på forskellige steder som følge af kroppens tryk. 

En reklamation over en højdereduktion som følge af kroppens tryk er således ikke 

omfattet af garantien, hvis reduktionen er mindre end ovennævnte målangivelser.1   ...   82   83   84   85   86   87   88   89   90

Similar:

Gebruiksaanwijzing / Garantie & Service User manual / Warranty & Service iconThis asce service has been established as an additional
It is not available in the Webpage and it is forwarded to you via blind copy in order to preserve your privacy. And, of course, at...
Gebruiksaanwijzing / Garantie & Service User manual / Warranty & Service iconStackPath
This website is using a security service to protect itself from online attacks. The service requires full cookie support in order...
Gebruiksaanwijzing / Garantie & Service User manual / Warranty & Service iconBoletín de Información e Instrucciones Fechas de Examen
Copyright 2007 por Educational Testing Service. Todos los derechos reservados. Educational testing service, ets
Gebruiksaanwijzing / Garantie & Service User manual / Warranty & Service iconInternal Revenue Service
El “Internal Revenue Service” (irs) de los Estados Unidos de América (EE. Uu.) exige que
Gebruiksaanwijzing / Garantie & Service User manual / Warranty & Service iconFechas de Examen
Copyright 2013 por Educational Testing Service. Todos los derechos reservados. Ets y los logotipos ets son marcas registradas de...
Gebruiksaanwijzing / Garantie & Service User manual / Warranty & Service iconManual modelo de Prevención de Delitos Ley N°20. 393 2016 introduccióN
El presente Manual de Prevención de Delitos, de Help S. A. y Help Service S. A., todas más adelante en su conjunto señaladas como:...


Descargar 2.06 Kb.
Ver original pdf