Página principalHezkuntza, unibertsitate eta ikerketa saila

Descargar 401.35 Kb.

Hezkuntza, unibertsitate eta ikerketa saila

Descargar 401.35 Kb.
Página1/22
Fecha de conversión14.05.2017
Tamaño401.35 Kb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   22
ULIBARRI PROGRAMA


Eskola-idatziak
HEZKUNTZA, UNIBERTSITATE

ETA IKERKETA SAILA

Hezkuntza Berriztatzeko Zuzendaritza

DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN, UNIVERSIDADES E INVESTIGACIÓN

Dirección de Innovación Educativa

14

Euskara Zerbitzua

Hizkuntza Prestakuntza
Vitoria-Gasteiz, 2006


1. Orokorra

Bidalketa (euskaraz)

Bekak 1 (elebiduna)

Bekak 2 (elebiduna)

Dokumentazioaren eskabidea 1 (elebiduna)

Dokumentazioaren eskabidea 2 (euskaraz)

Faxa (euskaraz)

Matrikulazioa - Matriculación ( euskaraz eta gaztelaniaz)

Matrikula institutuan (elebiduna)


BIDALKETA
Jaun /Andre agurgarria:

Idatzi honekin batera, maiatzari dagozkion absentismo eta eskolatu gabeko erregistro orriak bidaltzen dizkizut.Adeitasunez


…………………………………Maite Aranburu Irigoien

Ulibarri Ikastetxeko zuzendariaLeioan, 2003ko ekainaren 11n
BEKAK 1


Ikasketarako diru-laguntzen deialdia (Bekak) argitaratu da. Ondoren doakizuen informazio-orri honetan, laguntza motak agertzen dira eta zenbatekoak diren.


AURKEZTEKO EPEA

Irailaren 22tik urriaren 15era arte.ESKABIDE ORRIAK: Eskolako Idazkaritzan jaso ditzakezue.


AURKEZTEKO ERA:


Eskabide-Orria zentruko idazkaritzara ekarri behar duzue, epearen barruan, “Ikasleak/Eskatzaileak betetzeko” atal guztiak ondo beteta (C atala dagokion banketxeak bete behar du). Eskabide-orriarekin batera, atzekaldean kasu bakoitzerako eskatzen den dokumentazioa ekarri behar da (2002ko Errenta Aitorpena eta abar). Errenta Aitorpenik egin ez baduzue, 5. zenbakiko Aitorpen Osagarria bete eta dagokion dokumentazioari erantsi behar diozue. Zalantzarik baldin badago, idazkaritzan prest gaituzue argibideak emateko.

OHARRA: Irakasmailaz aldatzen ez diren bekadunei BERRIZTAPEN AUTOMATIKOA egingo zaie. Horretarako, beharrezkoa da ikasle hauen aita, ama edo tutore legala ikastetxera etortzea INPRIMAKIA sinatzera, eta familiako kide guztien NAaren fotokopia ekartzea (NA dutenena).Os informamos de la Convocatoria de Ayudas al Estudio (BECAS), adjuntando la hoja informativa sobre el tipo de ayudas y cuantías.


PLAZO DE SOLICITUD:

Desde el 22 de Septiembre hasta el 15 de Octubre.


IMPRESOS DE SOLICITUD: Podéis recogerlos en la Secretaría del Centro.


MODO DE PRESENTACIÓN:


Los impresos, una vez cumplimentados todos los apartados en que ponga "a rellenar por el alumno o por el solicitante" (el apartado C lo llenará y sellará la entidad bancaria correspondiente), debéis entregarlos en la Secretaría del centro, junto con la documentación que se señala al dorso para cada caso (fotocopia completa de la Declaración de la Renta-2002..., etc). Los que no hagáis Declaración de la Renta debéis rellenar el impreso Declaración Complementaria nº 5 y adjuntar la documentación justificativa. Si tenéis dudas podéis consultarlo también en la Secretaría.NOTA IMPORTANTE: El alumnado que sea becario y no cambie de nivel de enseñanza tendrá RENOVACIÓN AUTOMÁTICA, pero será necesario que el padre, madre o tutor legal pase por la Secretaría del Centro a firmar el IMPRESO y adjuntar las fotocopias de los DNI de todos los miembros de la unidad familiar que lo posean.


Leioan, 2003ko irailaren 24an.


BEKAK 2

Guraso horiek:


Zuen seme/alaba ……………………. …………………….ren beka berritu ahal izateko, Ikastetxeko Idazkaritzan daukagu inprimakia, aitak, amak edo tutore legalak sinatzeko.

Ez ahaztu NA duten familiakide zenbagarri guztien NAaren fotokopia ekarri behar dela.

Kontuan izan 13a jai denez, epea urriaren 11n amaituko dela.
Estimados padres:


El impreso nominal para renovar la beca de vuestro hijo/a: …………………………

……………………………. lo tenemos en la Secretaria del centro a fin de que el padre, madre, o tutor legal pase a firmarlo.


No olvidéis traer fotocopia del DNI de todos los miembros cumputables de la familia que lo posean.


Os recordamos que el plazo finaliza el miércoles día 11 de octubre, ya que el día 13 es puente.  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   22

Similar:

Hezkuntza, unibertsitate eta ikerketa saila iconHezkuntza Saila

Hezkuntza, unibertsitate eta ikerketa saila iconHezkuntza saila
En el caso de que la matrícula sea posterior al 18 de octubre de 2017 se podrá presentar la
Hezkuntza, unibertsitate eta ikerketa saila iconJustizia, lan eta gizarte segurantza saila
Enumerar (si existe) la documentación de que dispone
Hezkuntza, unibertsitate eta ikerketa saila iconJustizia, lan eta gizarte segurantzako saila
Presentación telemática de partes de accidente de trabajo y enfermedad profesional
Hezkuntza, unibertsitate eta ikerketa saila iconMicrosoft Word Convocatoria Training Caravan 2014-2015. doc
Hezkuntza, Hizkuntza Polítika eta Kultura Sailburua / Consejera de Educación, Política Lingüística y Cultura
Hezkuntza, unibertsitate eta ikerketa saila iconOgasun eta finantza saila
Decreto foral 49/2013, del Consejo de Diputados de 24 de diciembre, que modifica el Decreto Foral
Hezkuntza, unibertsitate eta ikerketa saila iconIngurumen eta lurralde antolamendu saila
Contrato de servicios para el proceso de designación de 13 zonas especiales de conservacióN (zec) de la red natura 2000 y la elaboración...
Hezkuntza, unibertsitate eta ikerketa saila iconDeialdiaren ezaugarrien laburpen taula
Baldintza administratibo berezien agiria, OÑatiko adineko pertsonentzako san martin egoitzarako, egoitza eta eguneko zentroa zerbitzuak...
Hezkuntza, unibertsitate eta ikerketa saila icon33. Oinarria. Garatzeko bidean dauden herrialdeetan proiektuak finantzatzen laguntzeko 2010ean emango diren dirulaguntzak eskatzeko eta emateko prozedura arautzen duen ordenantza
Konpromiso hori finkaturik dago jada, eta jarraitutasuna eman nahi zaio dirulaguntzen deialdi


Descargar 401.35 Kb.