Página principalMicrosoft Word Carla Gonzalez V completa doc

Descargar 5.18 Mb.
Ver original pdf

Microsoft Word Carla Gonzalez V completa doc

Descargar 5.18 Mb.
Ver original pdf
Página242/549
Fecha de conversión05.10.2018
Tamaño5.18 Mb.
1   ...   238   239   240   241   242   243   244   245   ...   549

 

- 1 - 

L’APRENENTATGE AUTÒNOM: UN COMPLEMENT PER A L’AVALUACIÓ 

OBJECTIVA DELS FONAMENTS FÍSICS EN LES TITULACIONS 

D’ARQUITECTURA 

 

J. J. Rodes Roca; J. C. Moreno Marín; C. Neipp López; T. Beléndez Vázquez; D. I. 

Méndez Alcaraz; A. Durá Doménech; J. Vera Guarinos;  A. Beléndez Vázquez  

 

Departament de Física, Enginyeria de Sistemes i Teoria del Senyal 

Escola Politècnica Superior de la Universitat d’Alacant 

 

 

 

 

RESUM 

El canvi de model educatiu que implica la integració del sistema universitari 

espanyol en l’Espai Europeu d’Educació Superior (EEES) implica centrar la 

docència en l’aprenentatge de l’alumnat. Per tant, com que una part important 

en aquest aprenentatge és el treball i l’esforç de l’alumnat, hem desenvolupat 

metodologies actives per afavorir-lo. 

En aquest treball presentem unes quantes accions amb l'objectiu de fer un 

seguiment del treball autònom del nostre alumnat i la repercussió que té en 

l’avaluació final de les nostres assignatures. La novetat es troba en l’obligació 

de dur a terme tutories presencials en què es revisa el treball fet, resolució de 

dubtes, plantejament de preguntes generals i la seua valoració qualitativa. El 

campus virtual de la Universitat d’Alacant (CVUA) també serà un instrument 

clau per a aconseguir que el treball autònom puga fer-se de forma flexible i 

amb els materials necesaris de suport. 

Cal destacar que la participació en les activitats és voluntària per a tot 

l’alumnat. 

 

Paraules clau: resolució de problemes, treball no presencial, campus virtual 

 

 

 

 

1.  MARC TEÒRIC I OBJECTIUS 

La clau per a aconseguir un seguiment individualitzat de l’alumnat és que el nombre 

de participants no siga superior a trenta persones. Això ha sigut possible en les sessions 

de problemes i en les pràctiques del laboratori de Física (Rodes i al.: 2005). Això no és 

tan senzill en els grups de teoria, però la baixa participació de l’alumnat ha permés 

aprofitar aquesta circumstància per a plantejar-nos la possibilitat d’ampliar les accions 

cap a l’aprenentatge autònom de l’alumnat sense restriccions. Hem aprofitat un grup 

reduït de teoria per a començar a avaluar aquesta experiència durant el primer 

quadrimestre i un altre de més nombrós durant el segon. Les dificultats que l’alumnat ha 

mostrat en l’aprenentatge de la física ens han fet reflexionar en la nostra tasca docent 

per tal d’utilitzar noves metodologies i eines com a complement del procés 

d’ensenyament i aprenentatge [Rodes i al. (2002), Durá i al. (2003) i Moreno i al. 

(2004)]. 

Si un dels objectius del procés de convergència es avaluar l’esforç de l’alumnat, 

hem estimat convenient buscar fórmules alternatives d’avaluació de les nostres 

matèries. Considerem que un examen final és poc representatiu, en general, del treball i 

de l’esforç fet per l’alumnat. Per tant, hem decidit tractar de provocar el treball continu 1   ...   238   239   240   241   242   243   244   245   ...   549

Similar:

Microsoft Word Carla Gonzalez V completa doc iconMicrosoft Word dissertação Ruben completa doc

Microsoft Word Carla Gonzalez V completa doc iconMicrosoft Word Copia de tesis completa

Microsoft Word Carla Gonzalez V completa doc iconMicrosoft Word Nuevo Documento de Microsoft Word 23. doc
Nombre y apellido del receptor Firma
Microsoft Word Carla Gonzalez V completa doc iconMicrosoft Word Tesis completa Deposito docx
La ciudadanía incompleta: derechos económicos y sociales en la periferia urbana de
Microsoft Word Carla Gonzalez V completa doc iconMicrosoft Word doc 156 brgeneroycomerci doc
Charlie Sever (autora) es Oficial de Investigación y Comunicaciones de bridge. Ha trabajado en
Microsoft Word Carla Gonzalez V completa doc iconMicrosoft Word Vincular datos entre Word y Excel doc
Word. Debemos plantearnos, pues, si queremos que Office mantenga un vínculo entre ambos
Microsoft Word Carla Gonzalez V completa doc iconMicrosoft Word Excel Financiero en Word doc
Amortizlin devuelve la depreciación de cada periodo contable
Microsoft Word Carla Gonzalez V completa doc iconMicrosoft Word Tutorial word avanzado doc

Microsoft Word Carla Gonzalez V completa doc iconMicrosoft Word Nota env\355o. Doc. 4444. Enm sp doc
Insértense las páginas sustitutivas siguientes en los pans-atm (Decimaquinta edición) a fin de
Microsoft Word Carla Gonzalez V completa doc iconMicrosoft Word Doc. 4444. Cap. 01. sp doc
...


Descargar 5.18 Mb.
Ver original pdf